Παρασκευή, 14 Ιανουαρίου 2011

Η WILO ΣΤΑΜΑΤΑ ΣΕ ΔΥΟ ΧΡΟΝΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΑΠΛΩΝ ΕΝΕΡΓΟΒΟΡΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΛΙΩΝ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΟΔΗΓΙΑ

Η Ευρωπαϊκή Οδηγία Οικολογικού Σχεδιασμού
Πάνω από το 90 % των υδρολίπαντων κυκλοφορητών για χρήση σε εφαρμογές θέρμανσης και κλιματισμού, που υπάρχουν σήμερα στην αγορά δεν θα επιτρέπεται να πωλούνται πλέον στο εγγύς μέλλον.
Ο λόγος γι' αυτό είναι η εφαρμογή ενός κανονισμού για κυκλοφορητές σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία Οικολογικού Σχεδιασμού, η οποία θα θέσει σταδιακά σε ισχύ από το 2013 και σε τρία στάδια, αυστηρότερες απαιτήσεις σχετικά με την απόδοση υδρολίπαντων αντλιών σε όλη την ΕΕ.
Προς το παρόν πολλά συστήματα θέρμανσης είναι εξοπλισμένα με αντλίες σταθερών στροφών. Με αυτές η κατανάλωση ρεύματος είναι υψηλή – έως και δέκα φορές μεγαλύτερη από εκείνην της νεότερης γενιάς αντλιών. Γι' αυτό στο μέλλον θα επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται μόνο οι πλέον οικονομικές αντλίες υψηλής απόδοσης. Κατά αυτόν τον τρόπο δεν θα ωφελείται μόνο το φυσικό περιβάλλον, αλλά και οι ιδιοκτήτες και οι χρήστες των κτιρίων, καθώς θα πληρώνουν χαμηλότερους λογαριασμούς ρεύματος. Αυτό ισχύει ήδη, καθώς υπάρχουν στην αγορά προϊόντα αυτής της τεχνολογίας, για χρήση σε οποιαδήποτε εφαρμογή. H αλλαγή λοιπόν σε αντλίες νέας γενιάς δίνει σιγουριά για το μέλλον, αλλά συμφέρει επίσης και βραχυπρόθεσμα!
Η Οδηγία Οικολογικού Σχεδιασμού σηματοδοτεί κυρίως στον τομέα των υδρολίπαντων αντλιών το τέλος του μεγαλύτερου αριθμού των προϊόντων που διατίθενται σήμερα. Θα δώσει ταυτόχρονα το έναυσμα για την ανάπτυξη περισσότερων, καινοτόμων και πιο αποδοτικών αντλιών. Ένας περαιτέρω κανονισμός θα καθορίσει από το 2011 τα πλαίσια για την ενεργειακή απόδοση των ηλεκτροκινητήρων. Ο κανονισμός αυτός αφορά και τις ελαιολίπαντες αντλίες. Στην παρούσα έκδοση των HEnews μπορείτε να πληροφορηθείτε τη σημασία που έχουν οι νέες αυτές εξελίξεις για την αγορά, όπως και το τι θα πρέπει να κάνετε, ώστε να είστε κατάλληλα προετοιμασμένοι γι' αυτές.

Νέα πλαίσια απαιτήσεων από το 2011
Ευρωπαϊκή Οδηγία Οικολογικού Σχεδιασμού αλλάζει την αγορά των υδρολίπαντων και ελαιολίπαντων αντλιών
Καλά νέα για την προστασία του περιβάλλοντος σε όλη την Ευρώπη, όπως και για τους χρήστες αντλιών στις κτιριακές εφαρμογές, στις δημοτικές εφαρμογές και στη βιομηχανία.
Το μέλλον ανήκει σε προϊόντα που είναι ιδιαίτερα οικονομικά όσον αφορά στην κατανάλωση ρεύματος. Τέτοια προϊόντα αναπτύχθηκαν τα τελευταία χρόνια με μεγάλες δαπάνες. Οι «ενεργοβόρες» συσκευές ξεπερασμένης τεχνολογίας πρόκειται να αποσυρθούν συστηματικά από την αγορά σε όλα τα Ευρωπαϊκά κράτη τα επόμενα 10 χρόνια. Διότι η υψηλή κατανάλωσή τους σε ρεύμα επιφέρει έξοδα και επιβαρύνσεις στο φυσικό περιβάλλον που μπορούν να αποφευχθούν.
Το 2005 η Ευρωπαϊκή Ένωση ενέκρινε τη νέα Οδηγία 2005/32/ΕΚ η οποία περιγράφει τις απαιτήσεις για το σχεδιασμό προϊόντων που καταναλώνουν ενέργεια, έτσι ώστε να είναι φιλικά προς το περιβάλλον. Η οδηγία αυτή είναι γνωστή έκτοτε ως Οδηγία EuP, ή ως Οδηγία Οικολογικού Σχεδιασμού. Η σύντομογραφία EuP σημαίνει «Energy using Products», και συνεπώς αφορά όλα τα προϊόντα που καταναλώνουν ενέργεια (εκτός των μηχανοκίνητων οχημάτων και των μέσων μαζικής μεταφοράς). Στις 20 Νοεμβρίου του 2009 αντικαταστάθηκε από τη νέα Οδηγία 2009/125/ΕΚ. H σημαντικότερη τροποποίηση αφορά στην διεύρυνση των προϊόντων στα οποία θα εφαρμόζεται, από τα «Προϊόντα που καταναλώνουν ενέργεια» στα επονομαζόμενα «Προϊόντα σχετιζόμενα με την ενέργεια» («Energy related Products»). Αντίστοιχα χρησιμοποιείται πλέον η συντομογραφία «Οδηγία ErP».
Οι υδρολίπαντοι κυκλοφορητές και οι ηλεκτροκινητήρες των ελαιολίπαντων αντλιών υπόκεινται επίσης στην Οδηγία ErP. Η Επιτροπή της ΕΕ όρισε το 2009 σε δύο κανονισμούς, τις ελάχιστες απαιτήσεις απόδοσης. Είναι πολύ πιο αυστηρές από τιςαπαιτήσεις της τρέχουσας κατηγορίας ενεργειακής κλάσης. A για τις υδρολίπαντες αντλίες, ή αντίστοιχα με εκείνες της υψηλότερης τρέχουσας κατηγορίας EFF1 για τους ηλεκτροκινητήρες. Οι κανονισμοί αυτοί θα εφαρμοστούν στην πράξη τα επόμενα χρόνια σε αρκετά στάδια.
Οδηγία ErP 2013/2015

Το μέλλον είναι η υψηλή απόδοση
Πάνω από το 90 % των υδρολίπαντων κυκλοφορητών που διατίθενται σήμερα στην αγορά και χρησιμοποιούνται σε εφαρμογές θέρμανσης και κλιματισμού, δεν θα επιτρέπεται να πωλούνται πλέον στο εγγύς μέλλον. Ο λόγος γι' αυτό είναι η εφαρμογή ενός κανονισμού για κυκλοφορητές σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία Οικολογικού Σχεδιασμού, ο οποίος θέτει σε όλη την ΕΕ από το 2013 συνεχώς αυστηρότερες απαιτήσεις αναφορικά με την ενεργειακή απόδοση των αντλιών.
Το μέλλον ανήκει στις αντλίες υψηλής απόδοσης, όπως o Stratos PICO της Wilo.
Πληροί ήδη τις ιδιαίτερα αυστηρές απαιτήσεις ενεργειακής απόδοσης της δεύτερης φάσης του κανονισμού της ΕΕ για υδρολίπαντους κυκλοφορητές που θα ισχύσει από το 2015.
Υδρολίπαντες αντλίες: Μεγάλες δυνατότητες εξοικονόμησης ενέργειας έως το 2020
Η αγορά των υδρολίπαντων αντλιών θα αλλάξει σε μεγάλο βαθμό. Αυτό θα συμβεί επειδή σε πολλά κράτη της ΕΕ χρησιμοποιούνται έως τώρα σχεδόν αποκλειστικά τύποι σταθερών στροφών, οι οποίοι καταναλώνουν πάρα πολύ ενέργεια. Σε αντίθεση, οι δυνατότητες εξοικονόμησης ενέργειας και προστασίας του περιβάλλοντος με τις αντλίες υψηλής απόδοσης είναι σημαντικές. Σύμφωνα με την Επιτροπή της ΕΕ θα μπορούσε με τη χρήση τέτοιων αντλιών, να εξοικονομηθεί σε ολόκληρη την Ευρώπη έως την τρίτη φάση εφαρμογής το 2020, περίπου το ήμισυ της κατανάλωσης ρεύματος των υδρολίπαντων αντλιών. Συνολικά πρόκειται για μια τεράστια ποσότητα 23 τεραβατώρων ρεύματος ανά έτος – ίση περίπου με την παραγωγή ρεύματος έξι μετρίου μεγέθους θερμοηλεκτρικών εργοστασίων με χρήση λιγνίτη. Αυτό αντιστοιχεί σε μια μείωση της εκπομπής CO2 σε ολόκληρη την Ευρώπη κατά 11 εκατ. τόνους το χρόνο.
Η βάση υπολογισμού για να καθοριστούν ποιοί τύποι αντλιών θα επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται στο μέλλον, είναι ο Δείκτης Ενεργειακής Απόδοσης (ΕΕΙ). Ο υπολογισμός γίνεται σύμφωνα με τη μέθοδο που ορίζεται στον κανονισμό (ΕΚ) 641/2009. Στη μέθοδο αυτή γίνεται σύγκριση της κατανάλωσης ισχύος σε σχέση με τις ανάγκες για θέρμανση μιας τυπικής αντλίας.
Προβλέπονται τρία στάδια:
1.Από τον Ιανουάριο του 2013 για υδρολίπαντους κυκλοφορητές που είναι εγκατεστημένοι ανεξάρτητα απο το σύστημα θέρμανσης (αυτόνομοι κυκλοφορητές) καθορίζεται η οριακή τιμή ΕΕΙ για την κατηγορία ενεργειακής απόδοσης A σε 0,27. Επιπλέον συμπληρώνονται οι προηγούμενες κατηγορίες ενεργειακής απόδοσης με την πρόσθετη σήμανση του δείκτη EEI επάνω στην αντλία. (November 2010)
2.Από τον Αύγουστο του 2015 η οριακή τιμή ΕΕΙ μειώνεται ακόμη μια φορά στο 0,23. Από αυτή την ημερομηνία, αυτό θα ισχύει και για αντλίες οι οποίες είναι εγκατεστημένες π.χ. σε καινούργια συστήματα θέρμανσης, ή σε ηλιακά συστήματα (ενσωματωμένες αντλίες).
3.Στο τελευταίο στάδιο εφαρμογής από το 2020, οι προδιαγραφές θα ισχύουν και για την αντικατάσταση ενσωματωμένων αντλιών σε ήδη υπάρχοντα συστήματα θέρμανσης. Οι προδιαγραφές αφορούν όλους τους υδρολίπαντους κυκλοφορητές στους τομείς θέρμανσης και κλιματισμού.
Εξαιρούνται οι κυκλοφορητές ανακυκλοφορίας πόσιμου νερού. Γι' αυτούς ισχύει μόνο η υποχρέωση μιας αντίστοιχης σήμανσης.
Εναρμόνιση της ευρωπαϊκής αγοράς αντλιώνΤο μεγαλύτερο μέρος των εργασιών για την επίτευξη των στόχων που απορρέουν από την Οδηγία ErP αφορά τους κατασκευαστές αντλιών θέρμανσης. Διότι αυτοί αναλαμβάνουν την υποχρέωση να προμηθεύσουν την Ευρωπαϊκή αγορά με τα κατάλληλα προϊόντα υψηλής απόδοσης. Απο τις συγκεκριμένες αναφερθείσες ημερομηνίες έναρξης της ισχύος τους, οι νέες ρυθμίσεις θα επιφέρουν μια εναρμόνιση στην Ευρωπαϊκή αγορά βάσει ενιαίων προτύπων χαρακτηρισμού. Η Wilo θα εξασφαλίσει μαζί με τους αντιπροσώπους της μια ομαλή προσαρμογή της γκάμας προϊόντων της στις αντίστοιχες ημερομηνίες.
Ελαιολίπαντες αντλίες: Ιδιαίτερα ενεργειακά αποδοτική τεχνολογία ηλεκτροκινητήρων
Πριν ακόμα από την εφαρμογή του κανονισμού για τους υδρολίπαντους κυκλοφορητές, τίθεται σε ισχύ ένας αντίστοιχος κανονισμός της ΕΕ για ηλεκτροκινητήρες. Αυτός αφορά επίσης και τις ελαιολίπαντες αντλίες για θέρμανση και κλιματισμό, όπως και για την παροχή νερού, την αύξηση πίεσης και την διάθεση λυμάτων. Με βάση τα παραπάνω ορίστηκαν νέες κατηγορίες απόδοσης. Στη θέση της έως τώρα υψηλότερης κατηγορίας EFF1 ορίζεται ο βαθμός αποδοτικότητας IE2. Τρεις φάσεις ορίστηκαν και για αυτή την προσαρμογή:
1.Ο βαθμός απόδοσης IE2 θα πρέπει να τηρείται από την 16η Ιουνίου του 2011 για όλους τους ηλεκτροκινητήρες που πωλούνται καινούργιοι στην αγορά –εκτός από ορισμένους τύπους και για χρήση σε κάποιους συγκεκριμένους τομείς. Οι κινητήρες αντλιών με τον ισχύοντα βαθμό απόδοσης EFF2 – που μελλοντικά θα ονομάζεται IE1 – δεν θα επιτρέπεται πλέον να πωλούνται στην Ευρωπαική Ένωση.
2.Από την 1η Ιανουαρίου του 2015 θα ισχύσει ο ακόμη αυστηρότερος βαθμός απόδοσης IE3. Αυτός ο βαθμός απόδοσης θα πρέπει να τηρείται αρχικά από κινητήρες με ονομαστική ισχύ 7,5 έως 375 kW.
3.Εναλλακτικά θα πρέπει οι κινητήρες να τηρούν το βαθμό απόδοσης IE2 και να είναι εξοπλισμένοι με δυνατότητα ρύθμισης του αριθμού στροφών.
Από την 1η Ιανουαρίου του 2017 οι απαιτήσεις αυτές θα ισχύουν επίσης και για κινητήρες με ονομαστική ισχύ από 0,75 έως 375 kW.

Επιπτώσεις στην αγορά αντλιών
Τι σημαίνουν οι νέες απαιτήσεις για την ενεργειακή απόδοση των αντλιών; Οι εγκαταστάτες υδραυλικών εγκαταστάσεων και θέρμανσης μπορούν ήδη να επιλέξουν προϊόντα διαθέσιμα στην αγορά, τα οποία εξοικονομούν όσο το δυνατόν περισσότερη ενέργεια. Τα μοντέλα μονών αντλιών υψηλής απόδοσης Wilo-Stratos και Wilo-Stratos PICO, πληρούν ήδη τις ιδιαίτερα αυστηρές απαιτήσεις του δεύτερου σταδίου του κανονισμού για υδρολίπαντους κυκλοφορητές που θα ισχύει από το 2015. Μπορούν λοιπόν άμεσα να συμβάλλουν στην υψηλότερη ενεργειακή απόδοση των εγκαταστάσεων θέρμανσης και να αποφέρουν μεγαλύτερο τζίρο στο επάγγελμα.


Χρονοδιάγραμμα της οδηγίας ErP στην ΕΕ
Το μέλλον είναι η υψηλή απόδοση
16η Ιουνίου 2011
Οι ηλεκτροκινητήρες στις ελαιολίπαντες αντλίες για θέρμανση, κλιματισμό, παροχή νερού και αύξηση πίεσης όπως και για τη διάθεση λυμάτων, πρέπει να τηρούν τουλάχιστον το βαθμό απόδοσης IE2 (αντιστοιχεί στο σημερινό EFF1).

1η Ιανουαρίου 2013
Ο Δείκτης Ενεργειακής Απόδοσης (EEI) των αυτόνομων υδρολίπαντων κυκλοφορητών, δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει την τιμή 0,27 (εξαιρούνται οι αυτόνομοι υδρολίπαντοι κυκλοφορητές που είναι σχεδιασμένοι ειδικά για πρωτεύοντα κυκλώματα ηλιακών εγκαταστάσεων και αντλιών θερμότητας).

1η Ιανουαρίου 2015
Οι ηλεκτροκινητήρες στις ελαιολίπαντες αντλίες με ονομαστική ισχύ από 7,5 έως 375 kW πρέπει είτε να τηρούν το βαθμό απόδοσης IE3, ή το βαθμό απόδοσης IE2 και να είναι ταυτόχρονα εξοπλισμένοι με δυνατότητα ρύθμισης του αριθμού στροφών.

1η Αυγούστου 2015
Ο Δείκτης Ενεργειακής Απόδοσης αυτόνομων υδρολίπαντων κυκλοφορητών και, των κυκλοφορητών ενσωματωμένων σε προϊόντα, δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει την τιμή 0,23 (εξαι-ρούνται οι αντλίες αντικατάστασης για κυκλοφορητές ενσωματωμένους σε προϊόντα που έχουν πωληθεί πριν από την 1η Αυγούστου του 2015).

1η Ιανουαρίου 2017
Οι ηλεκτροκινητήρες στις ελαιολίπαντες αντλίες με ονομαστική ισχύ εξόδου από 0,75 έως 375 kW πρέπει είτε να τηρούν το βαθμό απόδοσης IE3, ή το βαθμό απόδοσης IE2 και να είναι ταυτόχρονα εξοπλισμένοι με δυνατότητα ρύθμισης του αριθμού στροφών.

1η Ιανουαρίου 2020
Ο Δείκτης Ενεργειακής Απόδοσης των αντλιών αντικατάστασης για υδρολίπαντους κυκλοφορητές ενσωματωμένους σε προϊόντα, επίσης δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει την τιμή 0,23.

Σάββατο, 8 Ιανουαρίου 2011

ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΑ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ


Το 2011 φέρνει μεγάλες αυξήσεις σε ορειχάλκινα προιόντα.Ετσι λοιπόν ανατιμήσεις έχουμε στα FAR,CIMBERIO,TM,WILO και σε ορειχάλκινα εξαρτήματα.