Παρασκευή, 18 Νοεμβρίου 2016

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΑΝΤΕΜΕΝΙΩΝ ΚΑΛΥΜΜΑΤΩΝ ΕΠΙΓΕΜΙΣΜΑΤΟΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΩΣΤΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΓΕΜΙΖΟΜΜΕΝΩΝ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΩΝ ΚΑΛΥΜΜΑΤΩΝ ΦΡΕΑΤΙΩΝ

Τοποθετήστε το κάλυμμα στο άνοιγμα του φρεατίου, στη σωστή θέση.
Το τμήμα της κάτω πλευράς του πλαισίου πρέπει να στηρίζεται εξολοκλήρου. Όλα τα φορτία τα οποία δέχεται το κάλυμμα, μεταφέρονται στην δομική στήριξη μέσω του πλαισίου. Αν η εδράζουσα επιφάνεια του πλαισίου είναι μόνο μερικώς στηριζόμενη, το κάλυμμα δεν θα είναι ικανό να δεχτεί τα φορτία για τα οποία είναι σχεδιασμένο και τελικώς θα αστοχήσει. (Βλ. ανάλογο σχέδιο).

Αφού εφαρμόσετε στην περιοχή τοποθέτησης μια στρώση τσιμέντου, στη συνέχεια τοποθετείστε το πλαίσιο μαζί με το κάλυμμα

Πέμπτη, 17 Νοεμβρίου 2016

ΚΑΘΟΔΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ STOPCOR

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΥΣΗ

Η ηλεκτρόλυση είναι ένα φυσικό φαινόμενο, που προκαλεί ηλεκτροχημική διάβρωση στις μεταλλικές επιφάνειες.
Δημιουργείται από την ροή ιόντων από αρνητικά φορτισμένα μέταλλα προς θετικά φορτισμένα μέταλλα όταν αυτά βρίσκονται συνδεδεμένα στο ίδιο περιβάλλον.

Κατα συνέπεια, εμφανίζεται μεταξύ των μετάλλων μια διαφορά δυναμικού, η οποία έχει τη μορφή ηλεκτρικής τάσης.
Η τάση αυτή είναι ανάλογη με την ροή των ιόντων και όσο μεγαλύτερη γίνεται τόσο μεγαλύτερο είναι το φαινόμενο της ηλεκτρόλυσης.
Το φυσικό αυτό φαινόμενο εκδηλώνεται σε μεταλλικές κατασκευές, γέφυρες, δεξαμενές , υδραυλικές εγκαταστάσεις, μηχανήματα, κινητήρες κλπ.
Τα προβλήματα ηλεκτρόλυσης παρουσιάζονται σε οικιακές αλλά και σε βιομηχανικές εγκαταστάσεις.

ΛΥΣΗ ΜΕ STOPCOR

Η σίγουρη προστασία των υδραυλικών- μηχανολογικών εγκαταστάσεων από τη διάβρωση που προκαλείται από την ηλεκτρόλυση.
Με την μέθοδο καθοδικής προστασίας STOPCOR  με ανόδιο μαγνησίου, επιβάλλεται τάση μέσω της θυσιαζομένης ανόδου.
Η επιβαλλόμενη τάση καλύπτει και προστατεύει μεγάλες επιφάνειες μετάλλων με πολύ μικρότερη θυσιαζόμενη μάζα δραστικού μετάλλου (ανοδίου).
Το ρεύμα που επιβάλλεται παράγεται από την μεταφορά ιόντων λόγω της διαφοράς δυναμικού μεταξύ της μάζας του μαγνησίου και του δευτέρου ηλεκτρολυτικού πόλου (περιβλήματος χαλκού).
Το ρεύμα είναι απολύτως συνεχές και συμβατό για την επιβολή του στα άλλα μέταλλα, διότι παράγεται με φυσικό τρόπο.

Παρασκευή, 11 Νοεμβρίου 2016