Παρασκευή, 18 Νοεμβρίου 2016

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΑΝΤΕΜΕΝΙΩΝ ΚΑΛΥΜΜΑΤΩΝ ΕΠΙΓΕΜΙΣΜΑΤΟΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΩΣΤΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΓΕΜΙΖΟΜΜΕΝΩΝ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΩΝ ΚΑΛΥΜΜΑΤΩΝ ΦΡΕΑΤΙΩΝ

Τοποθετήστε το κάλυμμα στο άνοιγμα του φρεατίου, στη σωστή θέση.
Το τμήμα της κάτω πλευράς του πλαισίου πρέπει να στηρίζεται εξολοκλήρου. Όλα τα φορτία τα οποία δέχεται το κάλυμμα, μεταφέρονται στην δομική στήριξη μέσω του πλαισίου. Αν η εδράζουσα επιφάνεια του πλαισίου είναι μόνο μερικώς στηριζόμενη, το κάλυμμα δεν θα είναι ικανό να δεχτεί τα φορτία για τα οποία είναι σχεδιασμένο και τελικώς θα αστοχήσει. (Βλ. ανάλογο σχέδιο).

Αφού εφαρμόσετε στην περιοχή τοποθέτησης μια στρώση τσιμέντου, στη συνέχεια τοποθετείστε το πλαίσιο μαζί με το κάλυμμα
σε επίπεδη θέση (αλφάδιασμα) και στο επιθυμητό ύψος, λαμβάνοντας υπόψη το υλικό επίστρωσης του περιβάλλοντα χώρου.
Όταν στεγνώσει το τσιμέντο, αφαιρέστε το κάλυμμα και καθαρίστε καλά το πλαίσιο από τυχόν υπολείμματα. Επανατοποθετήστε το κάλυμμα και συνεχίστε το γέμισμα του με το υλικό στερέωσης της επένδυσης (τσιμέντο, κόλλα κλπ).
Προσοχή πρέπει να δοθεί ώστε να μην ξεφύγει το υλικό στερέωσης στις οπές ανύψωσης του καλύμματος. (Η τοποθέτηση κάποιου είδους αυτοκόλλητης ταινίας στα προαναφερθέντα σημεία παρέχει ιδανική προστασία).
Το κάλυμμα μπορεί να επενδυθεί με το υλικό επιλογής σας.