Τετάρτη, 13 Ιουνίου 2012

ΝΕΑ ΣΕΙΡΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ WILO ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΒΡΟΧΙΝΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΣΤΟ ΝΕΡΟ !
Εκμετάλευση βρόχινου νερού για πότισμα,τουαλέτες και πλυντήρια ρούχων.
Για οικίες και κτίρια που έχουν σύνδεση με το δίκτυο πόλης.
Για πότισμα, τουαλέτες και πλύσιμο ρούχων πραγματοποιείται αναρρόφηση από δεξαμενές αποθήκευσης βρόχινου νερού. Σε περίπτωση έλλειψης βρόχινου νερού γίνεται αυτόματη μετάβαση σε αναρρόφηση καθαρού νερού απο το δίκτυο, μέσω ενσωματωμένου δοχείου το οποίο συμπληρώνεται αυτόματα. Απαιτείται σαφής διαχωρισμός του δυκτύου βρόχινου νερού από αυτό του δικτύου πόσιμου νερού.

                   Τεχνικές περιγραφές: Wilo-RainSystem AF Basic MC 304
Αυτόματη εγκατάσταση εκμετάλλευσης βρόχινου νερού και αναπλήρωσης πόσιμου νερού ως μονάδα μικρών διαστάσεων για μονοκατοικίες,αποτελούμενη από χαμηλού θορύβου, οριζόντια φυγοκεντρική αντλία υψηλής πίεσης, αυτόματης αναρρόφησης με υδραυλικό τμήμα αναρρόφησης
καθώς και δεξαμενή χωρητικότητας 11 λίτρων με αναπλήρωση πόσιμου νερού όταν υπάρχει ανάγκη στις στέρνες που δεν έχουν γεμίσει. Όλα τα μέρη που έρχονται σε επαφή με υγρά είναι ανοξείδωτα. Θέση σε λειτουργία με ρυθμισμένες παραμέτρους (plug & play) μέσω συνδυασμού ηλεκτρονικού ελέγχου RainControl Basic (RCB) και ηλεκτρονικού ελεγκτή πίεσης και ρεύματος. Αυτός ο έλεγχος εξασφαλίζει την εξαρτώμενη από τον χρόνο λειτουργίας της αντλίας αλλαγή του νερού της δεξαμενής πλήρωσης, ενσωματωμένη προστασία ξηρής λειτουργίας για την αντλία, έλεγχο της βαλβίδας μεταγωγής, δυνατότητες σύνδεσης για έναν αισθητήρα υπερχείλισης στη δεξαμενή πλήρωσης καθώς και για μια αντλία στέρνας.
Η εγκατάσταση είναι συναρμολογημένη σε μια πλαστικοποιημένη βάση. Έτοιμη για σύνδεση με καλώδιο 1,8 m και βύσμα σούκο με υλικό στερέωσης για εγκατάσταση στον τοίχο.

Προαιρετικά:
Κάλυμμα από ανακυκλώσιμο EPP καθώς και κωδικοποιητής υπερχείλισης δεξαμενής πλήρωσης. Το σύστημα πληρεί τις πιο πρόσφατες προδιαγραφές DIN1989.

Υπόδειξη σχεδιασμού:
Ο σωλήνας αναρρόφησης πρέπει να τοποθετηθεί από τη στέρνα ανοδικά προς το σύστημα AF. Για λόγους επιθεώρησης πρέπει να υπάρχει πάνω από την εγκατάσταση ένα διάκενο τουλάχιστον 200 mm. Για να εξασφαλιστεί ο εξαερισμός του κινητήρα αντλίας πρέπει να υπάρχει αριστερά της εγκατάστασης ένα κενό τουλάχιστον 100 mm. Η υποδοχή της υπερχείλισης βρίσκεται στο κάτω μέρος της εγκατάστασης. Τα στόμια για την αναπλήρωση γλυκού νερού καθώς και για τον σωλήνα αναρρόφησης και κατάθλιψης βρίσκονται στη δεξιά πλευρά του συστήματος.

Προστασία κινητήρα:
Ενσωματωμένος προστατευτικός διακόπτης κινητήρα

Έλεγχος εγκατάστασης:
Ηλεκτρονική ρυθμιστική μονάδα RainControl Basic RCB με ηλεκτρονικό ελεγκτή πίεσης και ρεύματος

Επιτήρηση στάθμης πλήρωσης:
Πλωτηροδιακόπτης με καλώδιο 20 m (μέσα στη στέρνα)

Δεξαμενή αναπλήρωσης:
Όγκος: 11 L

Υλικό κατασκευής: μαύρο, αδιαφανές πολυαιθυλένιο

Συνδέσεις:
Πλευρά κατάθλιψης: Ρακόρ Rp1

Πλευρά αναρρόφησης: Σύνδεση σωλήνα DN25 (σε R1)

Στόμιο προσαγωγής:
Αναπλήρωση γλυκού νερού μέσω βαλβίδας πλωτήρα R ¾ με ελεύθερη εξαγωγή κατά DIN EN 1717

Υπερχείλιση:
105x65 με προαιρετική χοάνη υποδοχής DN 70

Είδος προστασίας εγκατάστασης:
Ηλεκτρικός πίνακας: IP 41

Αντλίες: IP 54

Διαστάσεις (Π x Υ x Β): 660 x 638 x 393 mm

Υλικά κατασκευής
Κέλυφος αντλίας: 1.4301
Άξονας αντλίας: 1.4028
Στυπιοθλίπτης δακτυλίου: Άνθρακας/Κεραμικό
Θάλαμοι βαθμίδων: Noryl
Επιτρεπόμενα υγρά κυκλοφορίας (άλλα υγρά κατόπιν παραγγελίας)
Καθαρό νερό χωρίς ιζήματα: •
Βρόχινο νερό: •

Ισχύς
Μέγιστο ύψος αναρρόφησης: 8.0 m
Θερμοκρασία ρευστού: +5...+35 °C
Μέγιστη θερμοκρασία περιβάλλοντος: 40.0 °C
Ηλεκτρική σύνδεση 1~, τυποποιημένη κατασκευή: 230 V
Συχνότητα δικτύου: 50 Hz
Κινητήρας/Ηλεκτρονικό σύστημα
Βαθμός προστασίας: IP 42
Κατηγορία μόνωσης: F
Ονομαστική ισχύς κινητήρα: 550.0 W
Βάρος περίπου: 25.520 kg
Τύπος: AF Basic MC 304
Κωδικός: 2518349