Παρασκευή, 30 Οκτωβρίου 2015

ΑΝΤΛΗΤΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ TIEMME

ΓΝΩΡΙΣΤΕ ΤΑ ΠΑΝΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΔΗΓΙΑ ErP & ΓΙΑ ΤΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΑΝΤΛΗΤΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ TIEMME ΜΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΕΣ ΥΨΗΛΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ


Ευρωπαϊκή Οδηγία ErP

 
Η Ευρωπαϊκή Οδηγία Οικολογικού Σχεδιασμού (Οδηγία ErP) για κυκλοφορητές συστημάτων θέρμανσης
έχει τεθεί σε ισχύ από την 1/1/2013 και καθορίζει πανευρωπαϊκά τις προϋποθέσεις για την ενεργειακή
απόδοσή τους, στα πλαίσια της βιώσιμης προστασίας του περιβάλλοντος.
Η Οδηγία θα ολοκληρωθεί σε 3 στάδια σε συνολικό διάστημα επτά ετών.
• Στάδιο 1 (από 1/1/2013) ισχύει ήδη για υδρολίπαντους κυκλοφορητές που είναι εγκατεστημένοι,
ανεξάρτητα από το σύστημα θέρμανσης (αυτόνομοι κυκλοφορητές). Μέγιστος επιτρεπτός δείκτης EEI:
0,27.
• Στάδιο 2 (από 1/08/2015) ισχύει ήδη η μείωση του δείκτη EEI το ανώτερο σε 0,23, ακόμη και για
νέους κυκλοφορητές εγκατεστημένους στο σύστημα θέρμανσης ή σε ηλιακά συστήματα
(ενσωματωμένες αντλίες).
• Στάδιο 3 (από 1/01/2020) διεύρυνση της ισχύος του δείκτη EEI 0,23 και για την αντικατάσταση
ενσωματωμένων αντλιών, σε ήδη υπάρχοντα συστήματα θέρμανσης.
Η Επιτροπή της ΕΕ διατύπωσε με σαφήνεια στο νομοσχέδιο, του οποίου τα στάδια της Οδηγίας ErP
εκπληρώνεται το 2020, ότι θα έχουν καταναλωθεί 23 τεραβατώρες λιγότερη ηλεκτρική ενέργεια, μόνο
στον τομέα των κυκλοφορητών συστημάτων θέρμανσης.
Συνεπώς αυτό σηματοδοτεί τη μείωση των εκπομπών CO2 κατά 11 εκατομμύρια τόνους.


Αντλητικά Συγκροτήματα Ηλιακών Συστημάτων με Κυκολοφορητές Υψηλής Απόδοσης
 
Όταν μιλάμε για Κυκλοφορητές Υψηλής Απόδοσης εννοούμε κυκλοφορητές μεταβλητών στροφών
(τεχνολογία Inverter), δηλαδή αυτούς που περιορίζουν σημαντικά την κατανάλωση ρεύματος , γι’ αυτό
ονομάζονται και υψηλής απόδοσης.
Η Tiemme διαθέτει για τους συνεργάτες της ειδικά Αντλητικά Συγκροτήματα Ηλιακών Συστημάτων με
Κυκολοφορητές Υψηλής Απόδοσης και τεχνολογίας με επιπλέον οφέλη:

 •  Εξοικονόμηση ενέργειας με μείωση της καταναλισκόμενης έως και 10 φορές
 •  Μέιωση του κόστους λειτουργίας της εγκατάστασης
 •  Προστασία περιβάλλοντος με μείωση υψηλού ποσοστού CO2
 •  Υψηλή απόδοση ακόμα και σε δυσμενείς καιρικές συνθήκες
 •  Εξασφάλιση σιγουριάς από τον μεγάλο Ευρωπαίο ηγέτη
 •  Γρήγορη απόσβεση
Η ενεργειακή απόδοση και η μεγάλη διάρκειας ζωής αποτελούν τα σημαντικότερα κριτήρια για την
τελική επιλογή των κυκλοφορητών σε κτιριακές εφαρμογές, από μελετητές, τεχνικούς και απλούς
χρήστες.
Τα Αντλητικά Συγκροτήματα Ηλιακών Συστημάτων της Tiemme με Κυκολοφορητές Υψηλής Απόδοσης
(Inverter), αποτελούν μια ολοκληρωμένη γκάμα προϊόντων με ιδιαίτερα μικρή κατανάλωση ενέργειας,
για την κάλυψη όλων των αναγκών σε κάθε τύπου θερμικά ηλιακά συστήματα.


Βασικά Τεχνικά Χαρακτηριστικά των Αντλητικών Συγκροτημάτων που διαθέτει η Tiemme

 •  Διάσταση : DN 25‐ 1’’
 •  Συνδέσεις : ¾’’ Θ
 •  Μέγιστη πίσεση : 10 bar
 •  Μέγιστη θερ/σια : 160ο C
 •  Μεταλλικό υλικό : ορείχαλκος CW617N
 •  Στεγανοποιήσεις: EPDM Perox, φθοριωμένο ελαστικό
 •  Μόνωση : Διογκωμένο πολυπροπυλαίνιο ERP
 •  Ενσωματωμένος ορειχάλκινος απαερωτής
 •  Ρύθμιση παροχής της εγκατάστασης
 •  Συγκρότημα πλήρωσης – εκκένωσης
 •  Προστασία της εγκατάστασης από την υπερπίεση
 •  Βαλβίδες αντεπιστροφής για την αποδοτική λειτουργία του συστήματος


Περιγραφή του Νέου Συγκροτήματος Κυκλοφορητή
 

1. Μονωτικό κάλυμμα από EPP
2. Συνδέσεις με το δίκτυο
3. Μηχανικό παροχόμετρο ή αισθητήριο τύπου
VORTEX και είσοδοι πλήρωσης – εκκένωσης της
εγκατάστασης
4. Κυκλοφορητής υψηλής απόδοσης
5. Σφαιρικός διακόπτης με θερμόμετρο και
αντεπίστροφη βαλβίδα
6. Συγκρότημα ασφαλείας με μανόμετρο
βαλβίδα ασφαλείας και σύνδεση για το δοχείο
διαστολής
7. Απαερωτής με χειροκίνητο εξαεριστικό
 

Κυκλοφορητές Υψηλής Απόδοσης που χρησιμοποιεί η Tiemme:
Grundfos solar PM 15/85,Wilo Yonos Para ST 15/7.0, ITT‐Lowara Ecocirc EA 15/6,Halm HELP 15/70
 

Βελτιώνοντας την απόδοση της εγκατάστασης
Ο σταθμός κυκλοφορητών ξανασχεδιάστηκε ώστε να μπορέσει να εκμεταλλευτεί όλα τα πλεονεκτήματα
που προκύπτουν από την, επιβεβλημένη, χρήση κυκλοφορητών μεταβλητών στροφών – υψηλής
απόδοσης. Ο νέος αυτός σταθμός προσφέρει σημαντική βελτίωση της απόδοσης της εγκατάστασης
μέσω των παρακάτω λειτουργιών του:
- Δυνατότητα διαχείρισης των στροφών του κυκλοφορητή, σε συνεργασία με τον ηλεκτρονικό
ελεγκτή άρα και άμεση διαχείριση της παροχής της εγκατάστασης
- Δυνατότητα, υπολογισμού με ακρίβεια της ανά πάσα στιγμή παραγόμενης ενέργειας, μέσα από
το αισθητήριο παροχής – θερμοκρασίας τύπου VORTEX
- Αυτόματη προσαρμογή της λειτουργίας της εγκατάστασης στις συνθήκες που επικρατούν στο
περιβάλλον. Αυτό πραγματοποιείται μέσω της εξίσωσης του ρυθμού συλλογής ενέργειας από
τους συλλέκτες με τον ρυθμό μεταφοράς της ενέργειας προς τα θερμοδοχεία αλλά και την
ελαχιστοποίηση των επανεκκινήσεων.
- Δυνατότητα αναλυτικών ενεργειακών μετρήσεων και αποτελεσμάτων χωρίς τη χρήση άλλων
πρόσθετων εξαρτημάτων
ΣΗΜΕΙΩΣΗ!
Θα πρέπει να γνωρίζετε ότι οι κυκλοφορητές υψηλής απόδοσης είναι συμβατοί με ηλεκτρονικούς
ελεγκτές θερμικών ηλιακών συστημάτων, οι οποίοι διαθέτουν έξοδο PWM.
Η Tiemme διαθέτει τους BASIC HE & VISION HE, τους
αντίστοιχους ηλεκτρονικούς ελεγκτές, εξαιρετικής ποιότητας και
λειτουργίας, οι οποίοι είναι συμβατοί με κάθες τύπου
κυκλοφορητή υψηλής απόδοσης.
Ρωτήστε μας για τον κωδικό 4735HEΓια το κόστος του συγκροτήματος ρωτήστε μας 


Τρίτη, 13 Οκτωβρίου 2015

ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΗ ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΝΤΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟ

Στόμια καθαρισμού Φ110, Φ125 και Φ160 με δύο βαλβίδες αντεπιστροφής (κλαπέ) - η μία ανοξείδωτη - και ασφαλίζουν η μια με μοτέρ και η άλλη χειροκίνητα.
Διαθέτουν καπάκι που ανοίγει χωρίς εργαλεία για επίσκεψη στο δίκτυο και για καθαρισμό
ΤΥΠΟΣ: DALLMER F  ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΗ ΒΑΛΒΙΔΑ ΚΑΙ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟ

Διαθεσιμότητα στο info@technocosmos.gr