Σάββατο, 17 Δεκεμβρίου 2016

ΕΠΙΠΕΔΑ ΠΛΑΚΕ ΔΟΧΕΙΑ ΔΙΑΣΤΟΛΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣΔοχεία διαστολής επίπεδα-πλακέ που είναι τοποθετημένα σε μικρές αυτόνομες μονάδες θέρμανσης.

 Ζητήστε τα στο τηλέφωνο 2130325745
 Παρασκευή, 18 Νοεμβρίου 2016

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΑΝΤΕΜΕΝΙΩΝ ΚΑΛΥΜΜΑΤΩΝ ΕΠΙΓΕΜΙΣΜΑΤΟΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΩΣΤΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΓΕΜΙΖΟΜΜΕΝΩΝ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΩΝ ΚΑΛΥΜΜΑΤΩΝ ΦΡΕΑΤΙΩΝ

Τοποθετήστε το κάλυμμα στο άνοιγμα του φρεατίου, στη σωστή θέση.
Το τμήμα της κάτω πλευράς του πλαισίου πρέπει να στηρίζεται εξολοκλήρου. Όλα τα φορτία τα οποία δέχεται το κάλυμμα, μεταφέρονται στην δομική στήριξη μέσω του πλαισίου. Αν η εδράζουσα επιφάνεια του πλαισίου είναι μόνο μερικώς στηριζόμενη, το κάλυμμα δεν θα είναι ικανό να δεχτεί τα φορτία για τα οποία είναι σχεδιασμένο και τελικώς θα αστοχήσει. (Βλ. ανάλογο σχέδιο).

Αφού εφαρμόσετε στην περιοχή τοποθέτησης μια στρώση τσιμέντου, στη συνέχεια τοποθετείστε το πλαίσιο μαζί με το κάλυμμα

Πέμπτη, 17 Νοεμβρίου 2016

ΚΑΘΟΔΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ STOPCOR

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΥΣΗ

Η ηλεκτρόλυση είναι ένα φυσικό φαινόμενο, που προκαλεί ηλεκτροχημική διάβρωση στις μεταλλικές επιφάνειες.
Δημιουργείται από την ροή ιόντων από αρνητικά φορτισμένα μέταλλα προς θετικά φορτισμένα μέταλλα όταν αυτά βρίσκονται συνδεδεμένα στο ίδιο περιβάλλον.

Κατα συνέπεια, εμφανίζεται μεταξύ των μετάλλων μια διαφορά δυναμικού, η οποία έχει τη μορφή ηλεκτρικής τάσης.
Η τάση αυτή είναι ανάλογη με την ροή των ιόντων και όσο μεγαλύτερη γίνεται τόσο μεγαλύτερο είναι το φαινόμενο της ηλεκτρόλυσης.
Το φυσικό αυτό φαινόμενο εκδηλώνεται σε μεταλλικές κατασκευές, γέφυρες, δεξαμενές , υδραυλικές εγκαταστάσεις, μηχανήματα, κινητήρες κλπ.
Τα προβλήματα ηλεκτρόλυσης παρουσιάζονται σε οικιακές αλλά και σε βιομηχανικές εγκαταστάσεις.

ΛΥΣΗ ΜΕ STOPCOR

Η σίγουρη προστασία των υδραυλικών- μηχανολογικών εγκαταστάσεων από τη διάβρωση που προκαλείται από την ηλεκτρόλυση.
Με την μέθοδο καθοδικής προστασίας STOPCOR  με ανόδιο μαγνησίου, επιβάλλεται τάση μέσω της θυσιαζομένης ανόδου.
Η επιβαλλόμενη τάση καλύπτει και προστατεύει μεγάλες επιφάνειες μετάλλων με πολύ μικρότερη θυσιαζόμενη μάζα δραστικού μετάλλου (ανοδίου).
Το ρεύμα που επιβάλλεται παράγεται από την μεταφορά ιόντων λόγω της διαφοράς δυναμικού μεταξύ της μάζας του μαγνησίου και του δευτέρου ηλεκτρολυτικού πόλου (περιβλήματος χαλκού).
Το ρεύμα είναι απολύτως συνεχές και συμβατό για την επιβολή του στα άλλα μέταλλα, διότι παράγεται με φυσικό τρόπο.

Παρασκευή, 11 Νοεμβρίου 2016

Δευτέρα, 31 Οκτωβρίου 2016

ΓΝΗΣΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ

Στο ηλεκτρονικό κατάστημα www.technocosmos.gr 
θα βρείτε μόνο γνήσια ανταλλακτικά και μηχανισμούς μπαταριών.
Για να τους βρείτε πατήστε εδώ.
 

Παρασκευή, 21 Οκτωβρίου 2016

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΛΥΜΜΑΤΩΝ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΚΑΙ ΣΧΑΡΩΝΑ. ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 


1. Ελέγξτε ότι έχει επιλεχθεί η σωστή κλάση αντοχής του προϊόντος σε σχέση με το σημείο εγκατάστασης του, σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ124. 
Σε περίπτωση αμφιβολίας ως προς τα ασκούμενα φορτία συνιστάται η χρήση προϊόντος υψηλότερης κλάσης αντοχής.

2. Βεβαιωθείτε ότι έχει επιλεχθεί η κατάλληλη διάσταση του προϊόντος.
 Το καθαρό άνοιγμα του πλαισίου θα πρέπει να είναι ίσο ή μεγαλύτερο από το καθαρό άνοιγμα του φρεατίου. (Σχήμα 1) 

3. Επιθεωρείστε τα προϊόντα ώστε να διασφαλιστεί ότι δεν έχουν υποστεί ζημιές.4. Κάθε κάλυμμα / σχάρα φρεατίων παραδίδεται ως set με το πλαίσιο του. 

 

Β. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ EN124 ΓΙΑ ΤΑ ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ ΦΡΕΑΤΙΩΝ


Το ευρωπαϊκό αυτό πρότυπο περιγράφει τις απαιτήσεις σχεδιασμού, δοκιμή τύπου και σήμανση για καλύμματα φρεατίων επισκέψεως και σχάρες οχετών που εγκαθίστανται σε περιοχές στις οποίες κυκλοφορούν οχήματα και πεζοί και οι οποίες μόνιμα ή περιοδικά υποβάλλονται σε κυκλοφοριακό ή σε άλλο παρόμοιο φορτίο.

Η επιλογή της κατάλληλης κατηγορίας για σχάρες οχετών και καλύμματα φρεατίων επισκέψεως εξαρτάται από τον τόπο εγκατάστασής τους.

ΟΜΑΔΑ 1 – Α 15 Ελάχιστο φορτίο δοκιμής: 15kN(1,5tn)


Περιοχές που μπορούν να χρησιμοποιούνται μόνο από πεζούς και ποδηλάτες και άλλες ανάλογες περιοχές όπως πρασιές.


ΟΜΑΔΑ 2 - B 125 Ελάχιστο φορτίο δοκιμής: 125 kN (12,5tn)


Πεζοδρόμια, πεζόδρομοι (1) και ανάλογες περιοχές, σταθμοί αυτοκινήτων ή πολυώροφοι σταθμοί αυτοκινήτων.ΟΜΑΔΑ 3 - C 250 Ελάχιστο φορτίο δοκιμής:250kN (25tn)


Περιλαμβάνει τις σχάρες οχετών που εγκαθίστανται σε στερεά ρείθρα και στα αυλάκια των οδών τα οποία βρίσκονται στο πλευρό των κρασπέδων,που όταν μετρηθούν από τα άκρα των κρασπέδων, εκτείνονται μέσα στον αμαξητό δρόμο μέχρι το πολύ 0,5 m και μέσα στο πεζοδρόμιο μέχρι το πολύ 0,2 m. 

 

ΟΜΑΔΑ 4 - D 400 Ελάχιστο φορτίο δοκιμής: 400 kN (40tn)


Λωρίδες κυκλοφορίας οχημάτων και πεζόδρομοι(2).
ΟΜΑΔΑ 5 - E 600 Ελάχιστο φορτίο δοκιμής: 600 kN (60tn)


Ιδιωτικοί δρόμοι που χρησιμοποιούνται από οχήματα, τα οποία φορτώνονται με εξαιρετικά μεγάλα φορτία π.χ. λιμάνια.

 

ΟΜΑΔΑ 6 - F 900 Ελάχιστο φορτίο δοκιμής: 900 kN (90tn)


Ειδικές περιοχές, όπως για παράδειγμα μερικά οδοστρώματα για αεροσκάφη σε δημόσια αεροδρόμια.

(1) Περιοχές που προορίζονται για πεζούς και που μόνο κατά διαστήματα δίδονται στην κυκλοφορία αυτοκινήτων για διανομές ή για λόγους καθαριότητας ή σε έκτακτη ανάγκη.

(2) Περιοχές όπου απαγορεύεται η κυκλοφορία οχημάτων σε ορισμένες περιόδους (π.χ. πεζόδρομους στις ώρες εργασίας, με κανονική κυκλοφορία οχημάτων σε άλλες από αυτές ώρες).