Παρασκευή, 15 Απριλίου 2016

ΜΕΙΩΤΗΣ ΠΙΕΣΕΩΣ ΣΤΗΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ


Οι βαλβίδες μείωσης πίεσης και οι ρυθμιστικές βαλβίδες πίεσης προστατεύουν τη σωλήνωση, τις βαλβίδες και τις συσκευές από καταστροφή η οποία θα μπορούσε να προέλθει από υπερβολική πίεση.
Ειδικά κατά τη διάρκεια της νύχτας, όταν η μειωμένη κατανάλωση επιτρέπει την άνοδο της πίεσης ή όταν συμβαίνουν υδραυλικά πλήγματα μπορούν να εμφανιστούν φαινόμενα υψηλού φορτίου πίεσης για τις συσκευές του δικτύου.


Σε αυτές τις περιπτώσεις, μία αξιόπιστη βαλβίδα μείωσης της πίεσης προστατεύει το σύστημα ύδρευσης από πιθανή καταστροφή.
Οι βαλβίδες μείωσης της πίεσης μειώνουν επίσης και την κατανάλωση.