Σάββατο, 17 Δεκεμβρίου 2016

ΕΠΙΠΕΔΑ ΠΛΑΚΕ ΔΟΧΕΙΑ ΔΙΑΣΤΟΛΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣΔοχεία διαστολής επίπεδα-πλακέ που είναι τοποθετημένα σε μικρές αυτόνομες μονάδες θέρμανσης.

 Ζητήστε τα στο τηλέφωνο 2130325745