Σάββατο, 28 Φεβρουαρίου 2015

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΓΙΑ ΘΕΡΜΟΜΙΚΤΙΚΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑ GROHE GROHTHERM 1000 34155000

 

Πεδίο εφαρμογής
Οι μίκτες με θερμοστάτη είναι κατασκευασμένοι για παροχή ζεστού νερού με τη χρήση συσσωρευτών πίεσης και με αυτό τον τρόπο αποδίδουν την μεγαλύτερη ακρίβεια στην επιθυμητή θερμοκρασία. Είναι δυνατό να χρησιμοποιηθούν ταχυθερμοσίφωνες ηλεκτρικού ή γκαζιού επαρκούς ισχύος (από 18 kW ή 250 kcal/min). Οι θερμοστάτες δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε συνδυασμό με αποσυμπιεσμένους θερμοσίφωνες αποθήκευσης (ανοιχτά συστήματα ζεστού νερού). Όλοι οι θερμοστάτες ρυθμίζονται στο εργοστάσιο σε πίεση ροής 3 bar και στις δύο πλευρές.
Εάν παρουσιαστούν αποκλίσεις θερμοκρασίας λόγω ειδικών συνθηκών των υδραυλικών εγκαταστάσεων, θα πρέπει να ρυθμιστεί ο θερμοστάτης ανάλογα με τις τοπικές συνθήκες (βλ. Ρύθμιση).
Τεχνικά στοιχεία
Ελάχιστη πίεση ροής χωρίς μετέπειτα αντιστάσεις 0,5 bar
Ελάχιστη πίεση ροής με μετέπειτα αντιστάσεις 1 bar
Μέγιστη πίεση λειτουργίας 10 bar
Συνιστώμενη πίεση ροής 1 - 5 bar
Πίεση ελέγχου 16 bar
Παροχή με πίεση 3 bar
Μπανιέρα περ. 20 l/min
Ντους περ. 26 l/min
Μέγιστη θερμοκρασία νερού στην τροφοδοσία ζεστού νερού 80 °C
Προτεινόμενη μέγ. θερμοκρασία κυκλοφορίας (εξοικονόμηση ενέργειας) 60 °C
Διακοπή ασφαλείας 38 °C
Θερμοκρασία ζεστού νερού στη σύνδεση παροχής τουλάχιστον 2 °C υψηλότερη από τη θερμοκρασία νερού μίξης
Σύνδεση κρύου νερού δεξιά
Σύνδεση ζεστού νερού αριστερά
Ελάχιστη ροή = 5 l/min
Σε πιέσεις ηρεμίας μεγαλύτερες από 5 bar θα πρέπει να τοποθετηθεί μια βαλβίδα μείωσης της πίεσης.

Εγκατάσταση
Ξεπλύνετε καλά το σύστημα σωληνώσεων πριν και μετά την εγκατάσταση (σύμφωνα με τις προδιαγραφές EN 806)!
Τοποθετήστε τις συνδέσεις S και βιδώστε την μπαταρία, βλ. αναδιπλούμενη σελίδα Ι, εικ. [1].
Προσέξτε διαστασιολόγιο στην αναδιπλούμενη σελίδα I.
Η πρόσβαση μπορεί να επιμηκυνθεί κατά 20mm με μια προέκταση.

Ρύθμιση
Ρύθμιση θερμοκρασίας,
1. Ανοίξτε τη βαλβίδα διακοπής λειτουργίας και μετρήστε τη θερμοκρασία του εξερχόμενου νερού με ένα θερμόμετρο,.
2. Βγάλτε το καπάκι
3. Ξεβιδώστε τη βίδα
4. Τραβήξτε τη λαβή επιλογής θερμοκρασίας.
5. Γυρίστε το παξιμάδι ρύθμισης (D) μέχρι το εξερχόμενο νερό να φτάσει τη θερμοκρασία των 38 °C.
6. Περάστε τη λαβή επιλογής θερμοκρασίας (C) έτσι ώστε το πλήκτρο (E) να δείχνει προς τα εμπρός
7. Βιδώστε τη βίδα
8. Τοποθετήστε πάλι το καπάκι

Περιορισμός θερμοκρασίας
Η περιοχή θερμοκρασίας περιορίζεται από ένα διακόπτη ασφάλειας στους 38 °C. Πιέζοντας το πλήκτρο (E) μπορείτε να παρακάμψετε τη διακοπή λειτουργίας στους 38 °C.

Τερματικός διακόπτης θερμοκρασίας
Σε περίπτωση που ο τερματικός διακόπτης θερμοκρασίας βρίσκεται στους 43 °C, χρησιμοποιήστε τη λαβή με
Αρ. παραγγελίας: 47 739 .

Ρύθμιση της διακοπής οικονομίας
Ρυθμιστής ροής,
• Η ροή νερού περιορίζεται μέσω ενός τερματισμού που ρυθμίζεται από το εργοστάσιο. Εάν επιθυμείτε μεγαλύτερη ροή, μπορείτε να παρακάμψετε τον τερματισμό πιέζοντας το πλήκτρο
Εάν θέλετε να αλλάξετε τον τερματισμό, ακολουθήστε τα παρακάτω:
1. Κλείστε τη βαλβίδα διακοπής λειτουργίας
2. Αφαιρέστε την καπάκι
3. Ξεβιδώστε τη βίδα (H) και αφαιρέστε τη λαβή διακοπής λειτουργίας (J).
4. Αφαιρέστε τον προσαρμογέα (K) και τη διακοπή οικονομίας (L).
5. Τοποθετήστε τη διακοπή οικονομίας (L) στην επιθυμητή θέση,πιθανό εύρος ρύθμισης.
6. Περάστε τον προσαρμογέα (Κ)
7. Περάστε τη λαβή διακοπής λειτουργίας (J) έτσι, ώστε το πλήκτρο (F) να δείχνει προς τα εμπρός.
8. Βιδώστε τη βίδα (H).
9. Τοποθετήστε πάλι το καπάκι (G).
Ελέγξτε τη λειτουργία του αυτόματου διανομέα (M)
Το κλείσιμο της μπαταρίας έχει ως αποτέλεσμα την αυτόματη αλλαγή από την έξοδο ντους σε ροή μπανιέρας.
Προσοχή σε περίπτωση παγετού
Κατά την αποστράγγιση της οικιακού συστήματος ύδρευσης, οι θερμοστάτες θα πρέπει να αποστραγγίζονται χωριστά, επειδή υπάρχουν βαλβίδες αντεπιστροφής στις συνδέσεις κρύου και ζεστού νερού. Στην περίπτωση αυτή πρέπει να αφαιρείται ο θερμοστάτης από τον τοίχο.
Συντήρηση
Ελέγξτε όλα τα εξαρτήματα, καθαρίστε τα, εάν χρειάζεται,αλλάξτε τα και λιπάνατέ τα με το ειδικό λιπαντικό μπαταρίας.
Κλείστε την παροχή κρύου και ζεστού νερού.
Ι. Βαλβίδα αντεπιστροφής (R) ή (S)
• Ξεβιδώστε τον ενδέτη (P) με ένα εξάγωνο κλειδί 12mm με δεξιά στροφή (αριστερό σπείρωμα).
Η συναρμολόγηση πρέπει να γίνει με την αντίστροφη σειρά.
II. Μικρός μηχανισμός θερμοστάτη (U), βλέπε αναδιπλούμενη σελίδα III εικ. [8].
• Ξεβιδώστε τον κρίκο βίδας (T) με ένα εργαλείο 34mm.
• Εάν χρειάζεται, ανασηκώστε το μικρό μηχανισμό του θερμοστάτη (U), από την υποδοχή (U1).
• Ξεβιδώστε τον κρίκο βίδας (Τ).
Η συναρμολόγηση πρέπει να γίνει με την αντίστροφη σειρά.
Προσέξτε τη θέση τοποθέτησης του μικρού μηχανισμού του θερμοστάτη (U), βλ. λεπτομέρεια (U2).
Μετά από κάθε συντήρηση του μικρού μηχανισμού θερμοστάτη είναι απαραίτητη μια ρύθμιση (βλέπε Ρύθμιση).
III. Κεραμικός μηχανισμός (V)
Η συναρμολόγηση πρέπει να γίνει με την αντίστροφη σειρά.
IV. Ξεβιδώστε το φίλτρο νερού (13 952) και καθαρίστε το

Σάββατο, 7 Φεβρουαρίου 2015

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΝΕΡΟΧΥΤΩΝ CARRON-PHOENIX


ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΝΕΡΟΧΥΤΗ CARRON DEBUT 286 & CARRON ZX 3286 (86X50)ΗΛΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΒΕΒΙΑΣΜΕΝΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ


Κεντρικά συστήματα Βεβιασμένης Κυκλοφορίας

RED-LINE-INDEX
Κεντρικά ηλιακά συστήματα βεβιασμένης κυκλοφορίας με boiler λεβητοστασίου Glass από 160 λίτρα έως 2000 λίτρα με επιλεκτικούς συλλέκτες τιτανίου για την κάλυψη των αναγκών ζεστού νερού χρήσης σε οποιαδήποτε μονοκατοικία, ξενοδοχείο ή επαγγελματικό χώρο.
 
Στα συστήματα βεβιασμένης κυκλοφορίας για ζεστό νερό χρήσης με GLASS Boiler περιλαμβάνουν

 • Boiler Λεβητοστάσιου Glass     με ηλεκτρική αντίσταση 4kw.
 • Συλλέκτες επιλεκτικού τύπου.
 • Ρακόρ μηχανικής σύσφιξης φ22χ22     για την σύνδεση των συλλεκτών.
 • Βάσεις στήριξης συλλεκτών     για ταράτσα.
 • Υδραυλικό Κιτ (pump station)     novasol 7000.
 • Διαφορικός θερμοστάτης     ebv ceta 101b me 3 αισθητήρια.
 • Δοχείο διαστολής:
      24 lt για συστήματα από 150-300 lt
      35 lt για συστήματα από 500-800 lt
      50 lt για τα συστήματα 1000 lt
 • Βάση στήριξης δοχείου διαστολής με βαλβίδα αποκοπής και ανοξείδωτο σπιράλ σύνδεσης.
 • Αντιψυκτικό υγρό.

ΥΔΡΑΥΛΙΚΟ ΚΙΤ (PUMP STATION)
ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΩΝ ΗΛΙΟΘΕΡΜΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

SOLAR kit NOVASOL 7000N

ydrauliko-kit-pump-station
1.
Κυκλοφορητής Wilo ST25/6
2. Βαλβίδα εξαέρωσης (απαερωτής) στην επιστροφή
3. Ροόμετρο με ρύθμιση ροής 2-12lt/min
4. Βαλβίδα ασφαλείας 6 Bar με μπαρόμετρο
5. Βαλβίδα αντεπιστροφής
6. Θερμόμετρα ένδειξης θερμοκρασίας στην προσαγωγή και την επιστροφή
7. Διακόπτες απομόνωσης στην επιστροφή και την προσαγωγή
8. Βαλβίδες πλήρωσης και εκκένωσης
9. Διάσταση παροχών Φ22

 

  Διαφορικός Θερμοστάτης Ηλιακών EBV Ceta 101b

diaforikos-thermostatis-solar-EBV-Ceta-101b1. 2 Εντολές και 3 αισθητήρια θερμοκρασίας
2. 2 επιθυμητές θερμοκρασίες στο Boiler:
3. Μία από τον ήλιο και άλλη από την δεύτερη πηγή ενέργειας
4. Λειτουργία διακοπών
5. Προβολή των μετρούμενων θερμοκρασιών στην οθόνη
6. Προστασία υπερθέρμανσης συλλεκτών
7. Αντιπαγετική προστασία συλλεκτών
8. Διάγνωση βλαβών των αισθητηρίων
9. Δυνατότητα ενσωμάτωσης στο Solar κιτ Novasol 7000sistima-kikloforias-solar 

ΥΔΡΑΥΛΙΚΟ ΚΙΤ
VEVIASMENI-ydravliko-kit Pump Station 2-12 lt / min
Pump Station 5-40 lt / min
ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ
VEVIASMENI-thermostatis Ψηφιακός Controller
με 4 εισόδους και εξόδους
διαθέτει 3 αισθητήρια PT 1000
ΒΑΣΗ ΔΟΧΕΙΟΥ ΔΙΑΣΤΟΛΗΣ
VEVIASMENI-vasi doxeiou Βάση στήριξης δοχείου διαστολής
με βαλβίδα αποκοπής και
ανοξείδωτο σπιράλ σύνδεσης 
ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ
VEVIASMENI-antistasi Αντίσταση βιδωτή 4kw
με ενσωματωμένο θερμοστάτη
ΔΟΧΕΙΟ ΔΙΑΣΤΟΛΗΣ
VEVIASMENI-doxeio-diastolis Δοχείο Διαστολής 24 lt
Δοχείο Διαστολής 35 lt
Δοχείο Διαστολής 50 lt
ΑΝΤΙΨΥΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ
VEVIASMENI-antipsiktiko  Δοχείο 1 lt
Δοχείο 20 lt

systems veviasmenis kykloforias

ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΗΛΙΑΚΟΥ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΑ

Για να επιλέξουμε την σωστή θέση,προσανατολισμό κατά την εγκατάσταση ενός ηλιακού θερμοσίφωνα,πρέπει να λάβουμε υπόψιν τα εξής:

 • Ο προσανατολισμός πρέπει πάντα να είναι νότιος (Ν-ΝΔ 5-10°)
 • Προσέχουμε να μη σκιάζεται από γειτονικά αντικείμενα. Σε περίπτωση που υπάρχει εμπόδιο,φροντίζουμε η απόσταση του ηλιακού να είναι τουλάχιστον μιάμιση φορά το ύψος του εμποδίου (L=1,5XH)
 • Επιδιώκουμε να έχουμε την ελάχιστη απόσταση από την αναμονή της υδραυλικής εγκατάστασης