Πέμπτη, 21 Δεκεμβρίου 2017

Τρίτη, 5 Δεκεμβρίου 2017

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ΧΑΛΥΒΟΣΩΛΗΝΩΝ ΜΕ ΡΑΦΗ ΕΝ 10255 ΑΕΡΙΟΥ

Γαλβανισμένοι, χαλυβδοσωλήνες δικτύων φυσικού αερίου, πυρόσβεσης, ύδρευσης και θέρμανσης κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 10255 με πιστοποίηση CE
ΧΑΛΥΒΑΣ: Χαλυβδοταινία θερμής έλασης σε ποιότητα χάλυβα S195T κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 10020
ΠΑΡΑΓΩΓΗ: Αυτογενής συγκόλληση με υψίσυχνα ρεύματα (HF-ERW).
ΜΗΚΟΣ: Χαλυβδοσωλήνες μήκους 6m ± 50mm

ΕΛΕΓΧΟΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ: