Τρίτη, 5 Δεκεμβρίου 2017

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ΧΑΛΥΒΟΣΩΛΗΝΩΝ ΜΕ ΡΑΦΗ ΕΝ 10255 ΑΕΡΙΟΥ

Γαλβανισμένοι, χαλυβδοσωλήνες δικτύων φυσικού αερίου, πυρόσβεσης, ύδρευσης και θέρμανσης κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 10255 με πιστοποίηση CE
ΧΑΛΥΒΑΣ: Χαλυβδοταινία θερμής έλασης σε ποιότητα χάλυβα S195T κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 10020
ΠΑΡΑΓΩΓΗ: Αυτογενής συγκόλληση με υψίσυχνα ρεύματα (HF-ERW).
ΜΗΚΟΣ: Χαλυβδοσωλήνες μήκους 6m ± 50mm

ΕΛΕΓΧΟΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ:

• Έλεγχος στεγανότητας και συγκόλλησης με δινορεύματα (Eddy Current test) κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 10246-1
• Έλεγχος εφελκυσμού, κάμψης και θλίψης
ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:
• Άκρα: Σπειρώματα (ΕΛΟΤ ΕΝ 10226-1 κωνικά) με μούφα (ΕΛΟΤ ΕΝ 10241) ή αυλακωμένα ή ελεύθερα
• Επιψευδαργύρωση: Εν θερμώ κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 10240
• Βαφή: Μαύρο εξωτερικό χρώμα νερού με βάση ακρυλικό πολυμερές