Πέμπτη, 16 Νοεμβρίου 2017

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΧΩΡΟΥ IMIT TA3

Η παρούσα συσκευή είναι ένας εύχρηστος ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ που επιτρέπει την ακριβή ρύθμιση της θερμοκρασίας του χὠρου στον οποίον εγκαταστάθηκε, ικανοποιώντας έτσι τις απαιτήσεις των καταναλωτών όσον αφορά την άνεση του χὠρου

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΤΥΠΑ

 • ΕΝ 60730−1 και τις ακόλουθες αναθεωρήσεις
 • ΕΝ 60730−2−9

  ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕΤΙΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ

 • LVD 2014/35/EU
 • Κατηγορία ErP Ι (+1%) − EU 811/2013

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Μέγιστο φορτίο επαφών 16(2,5)A/250V~
Τύπος δράσης 1B
Πλαίσιο ρύθμισης της θερμοκρασίας 5°÷30°C
Διαφορική θερμοκρασία 0,4K÷0,8K
Output Ηλεκτρικές μεταγωγικές επαφές
Βαθμός προστασίας IP 20
Κατηγορία μόνωσης διπλή μόνωση
Επίπεδο μόλυνσης 2
Θερμοκρασία αποθήκευσης 0°÷50°C
ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΤΑΣΗ ΚΡΟΥΣΗΣ 4kV
Εγκατάσταση Επίτοιχη
Temperature rate of change <1K/15λεπτό
1 = Κόμβιο καθορισμού  θερμοκρασίας (εικ. 1)
2 = Λυχνία Λειτουργίας Καυστἠρα (TA3-A, TA3-B, TA3-C)
3 = Διακόπτης ON / OFF (TA3-B) ἠ μεταλλάκτης ΘΕΡΟΣ / ΧΕΙΜΩΝΑΣ (TA3-C)

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ

Fig. 6
Εγκαταστήστε τον θερμοστάτη μακριά από πηγές θερμότητας (καλοριφέρ, ακτίνες ηλίου, κουζίνες) και από πόρτες/παράθυρα, σε απόσταση περίπου 1,5 μ από το πάτωμα. (εικ. 6).

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ

A) Σε περίπτωση εγκατάστασης της συσκευής σε στρογγυλό κουτί (με διαγώνιο     60mm), σε ανὠμαλη επιφάνεια ἠ σε άλλες ιδιαίτερες περιπτώσεις, χρησιμοποιείτε το υπόβαθρο (βλέπε κεφάλαιο ”Προαιρετικά Εξαρτήματα”). Στερεώστε το στον τοίχο με δύο οπές (άλλες από τις οπέ Β−Β, που προβλέπονται αποκλειστικά για την εγκατάσταση του θερμοστάτη). (εικ. 7).


εικ. 7
B) Χωρίσατε το εμπρός κάλυμμα από την βάση του θερμοστάτη,   ελευθερώνοντας τον ειδικό συνδετήρα (εικ. 8), κατόπιν στερεώστε το στον τοίχο (ἠ στο υπόβαθρο) μέσω των προβλεπόμενων οπών (εικ. 9) και σφίξτε το με κατάλληλες βίδες διαμέτρου μαξ 3,5mm.

εικ. 8
εικ. 9
C) Περάστε τα καλώδια τροφοδότησης της συσκευής από την θυρίδα του βρίσκεται   στη βάση και συνδέστε τα στους ακροδέκτη σύμφωνα με το ηλεκτρικό σχέδιο που βρίσκεται στο εσωτερικό της βάσης: Τοποθετήστε ξανά το σκέπασμα στη βάση. (εικ. 10)

εικ. 10
 
 
 

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ

Όταν έχετε συνδέσει τη συσκευή και αφού αποκαταστήσετε την ηλεκτρική τροφοδοσία, για να επιθυμητή θερμοκρασία του χὠρου, απλώς περιστρέψατε το κόμβιο ρύθμισης θερμοκρασίας στην αντίστοιχη τιμἠ της διαβαθμισμένης κλίμακας. (εικ. 11)εικ. 11

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΠΕΔΙΟΥ ΠΥΘΜΙΣΗΣ  ΚΑΙ “ΚΛΕΙΔΩΜΑ” ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ

ΠΡΟΣΟΧΗ
ΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥ ΠΕΔΙΟΥ ΠΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ <<ΚΛΕΙΔΩΜΑΤΟΣ>> ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΚΤΕΛΕΣΤΟΥΝ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ.
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΠΕΔΟΙΥ ΡΥΘΜΙΣΗΣ
Χωρίσατε το εμπρός κάλυμμα απο την βάση του θερμοστάτη ελευθερώνοντας τον ειδικό συνδετήρα. (εικ. 8)
εικ. 8
Εισάγετε το ειδικό εξάρτημα (βλέπετε κεφάλαιο ”Προαιρετικά Εξαρτἠματα” στο κόμβιο στα επιθυμητά όρια (μιν. και μαξ.), σύμφωνα με τις αντίστοιχες τιμές που είναι σημειωμένες στσ σὠμα του κομβίου. Βεβαιωθείτε ότι το μεταλλικό υποστήριγμα παραμένει στην σωστή θέση μεταξύ των ορίων μιν. και μαξ. (εικ. 14). Τοποθετήστε ξανά το σκέπασμα στην βάση.
εικ. 14
 

Πρόβλημα

Η συσκευή δεν ανάβει
Πιθανές αιτίες
 • Λάθος συνδέσεις
 • Η θερμοκρασία του χὠρου έχει ἠδη επιτευχθεί
 • Ο διακόπτης είναι στη θέση “OFF”
 • Η θέση του μεταλλάκτη καλοκαίρι / χειμώνα είναι λανθασμένη
Λύσεις
 • Ελέγξατε τις συνδέσεις των καλωδίων στους ακροδέκτες του θερμοστάτη ετσι ὠστε να είναι σύμφωνοι με το ηλεκτρικό σχέδιο
 • Αυξάνετε ἠ μειώνετε την τιμἠ της δοσμένης θερμοκρασίας, συμϕώνως με το αν ο θερμοστάτης δίνει εντολή σε μια εγκατάσταση θέρμανσης ἠ κλιματισμού
 • Μετακινήστε τον διακόπτη στη θέση “ON”
 • Βεβαιωθείτε ότι ο  μεταλλάκτη είναι στη θέση (κλιματισμός), ἠ στη θέση  (θέρμανση)

Πρόβλημα

Η θερμοκρασία του περιβάλλοντος δεν αντιστοιχεί σε αυτή που έχει καθορισθεί στον θερμοστάτη
Πιθανές αιτίες
 • Λάθος τοποθέτηση του θερμοστάτη στο χὠρο
 • Ρεύμα αέρος που προέρχεται από τον αγωγό των ηλεκτρικών καλωδίων
Λύσεις
 • Ακολουθείστε τις οδηγίες της παραγράϕου “Τοποθέτηση”
 • Σϕραγίστε τον αγωγό για να αποϕύγετε την είσοδο ζεστών ή κρύων ρευμάτων αέρος