Παρασκευή, 23 Νοεμβρίου 2012

ΥΨΗΛΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΟ ΝΕΟ ΠΡΟΤΥΠΟ WILO

Το 2013 θα εφαρμοστεί η κοινοτική οδηγία ErP.
Αυτή αποτελεί ήδη το νέο πρότυπο της Wilo                                             

Τέρμα με τις ενεργοβόρες συσκευές!

Πάνω από το 90 % των υδρολίπαντων κυκλοφορητών που διατίθενται σήμερα στην αγορά, σύντομα θα αποτελούν παλιοσίδερα. Και αυτό γιατί η Ευρωπαϊκή Οδηγία Οικολογικού Σχεδιασμού (EΚ/641/2009) για "Προϊόντα σχετιζόμενα με την ενέργεια", σε συντομία ErP, θέτει από το 2013 σε όλη την ΕΕ αυστηρότερες απαιτήσεις ως προς την ενεργειακή απόδοση των υδρο
λίπαντων κυκλοφορητών. Οι σημερινοί συμβατικοί κυκλοφορητές όπως
ο Wilo-Star RS, δεν θα επιτρέπεται πλέον ούτε να πωλούνται ούτε να τοποθετούνται.
Και αυτό είναι σωστό αφού αυτοί οι κυκλοφορητές καταναλώνουν άσκοπα υπερβολικά πολύ
ενέργεια – έως και δέκα φορές περισσότερο από ότι οι σύγχρονοι κυκλοφορητές υψηλής απόδοσης.

Ώρα για υψηλή απόδοση!
Γι' αυτό στο μέλλον θα επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται πλέον, μόνο οι εξαιρετικά οικονομικοί κυκλοφορητές υψηλής απόδοσης όπως ο νέος Wilo-Yonos PICO.
Κατά αυτόν τον τρόπο δεν θα ωφελείται μόνο το φυσικό περιβάλλον, αλλά και οι ιδιοκτήτες και οι χρήστες των κτιρίων, καθώς θα πληρώνουν χαμηλότερους λογαριασμούς ρεύματος. Αυτό ισχύει βέβαια ήδη σήμερα, καθώς η αντίστοιχη τεχνολογία αντλιών διατίθεται ήδη για όλες τις εφαρμογές. Μια αλλαγή λοιπόν σε κυκλοφορητές νέας γενιάς, εξασφαλίζει το μέλλον και συμφέρει βραχυπρόθεσμα.

Σε κάθε νοικοκυριό υπάρχουν ενεργοβόρες συσκευές.
Το σύστημα θέρμανσης μιας μονοκατοικίας είναι υπεύθυνο για το 78 % της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας. Με την αντικατάσταση του παλιού συμβατικού κυκλοφορητή με τον νέο Wilo-Yonos PICO υψηλής απόδοσης, οι πελάτες μπορούν να εξοικονομήσουν ετησίως πάνω από 100 € έξοδα ηλεκτρικού ρεύματος. Αυτή η αντικατάσταση σε συστήματα υψηλής απόδοσης είναι ακόμη πιο σημαντική για το περιβάλλον. Με αυτό τον τρόπο θα είναι εφικτή η μείωση της ευρωπαϊκής κατανάλωσης ρεύματος το έτος 2020 κατά 23 TWh (τεραβατώρες). Αυτό αντιστοιχεί στην ισχύ 6 μέσου μεγέθους ηλεκτρικών εργοστασίων με χρήση λιγνήτη – και σε μείωση των εκλύσεων CO2 κατά 11 εκατομμύρια τόνους σε ολόκληρη την Ευρώπη. Για τους πελάτες αυτή η επένδυση θα αποσβεσθεί από τον πρώτο χρόνο, χάρη στην χαμηλή τιμή αγοράς του κυκλοφορητή.

Εύκολη σύνδεση χάρη στον ταχυσύνδεσμο Wilo.
Και ο νέος Wilo-Yonos PICO διαθέτει την έξυπνη ηλεκτρική σύνδεση. Ενώ στα άλλα μοντέλα τα
άκρα του καλωδίου ηλεκτρικής τροφοδοσίας πρέπει να συνδέονται στο κουτί ακροδεκτών, με
τον ταχυσύνδεσμο Wilo, γίνονται όλα πολύ πιο απλά. Το καλώδιο συνδέεται πρώτα στη βυσματική
σύνδεση και κατόπιν στην αντίστοιχη υποδοχή του κυκλοφορητή - εύκολα και γρήγορα χωρίς
εργαλεία.
Παρεμπιπτόντως: Ο κυκλοφορητής Wilo-Yonos PICO είναι εργοστασιακά ρυθμισμένος έτσι ώστε
το επιθυμητό μανομετρικό να είναι 2 m ή 3 m. Κατά την πρώτη εκκίνηση η οθόνη δείχνει αυτήν την
τιμή και στη συνέχεια την κατανάλωση ισχύος.

Κάτι ήδη γνωστό.

Ο νέος κυκλοφορητής Wilo-Yonos PICO χρησιμοποιεί την απλοποιημένη τεχνολογία του κόκκι
νου κουμπιού. Η ρύθμιση του μανομετρικού και του τρόπου λειτουργίας καθώς και η έναρξη της
λειτουργίας εξαέρωσης γίνονται πανεύκολα.
Λειτουργία αυτόματης εξαέρωσης.
Χωρίς χρονοβόρο ξεβίδωμα, χωρίς κίνδυνο εγκαυμάτων: Με απλή ενεργοποίηση της λειτουργίας
εξαέρωσης ο νέος κυκλοφορητής Wilo-Yonos PICO ξεκινάει τη ρουτίνα εξαέρωσης και αφαιρεί αυ
τόματα τον αέρα από το χώρο του ρότορα.

Τετάρτη, 21 Νοεμβρίου 2012

ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΔΟΧΕΙΟΥ ΔΙΑΣΤΟΛΗΣ ZILMET ΓΙΑ BOILER ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΕΣ

Σας παρουσιάζουμε σχεδιάγραμμα σύνδεσης κλειστών δοχείων διαστολής ZILMET για μπόιλερ και για την αντιμετώπιση υδραυλικού πλήγματος.

Τρίτη, 20 Νοεμβρίου 2012

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΑΧΥΘΕΡΜΑΝΤΗΡΩΝ THERMITRON

Σας παρουσιάζουμε τα τεχνικά χαρακτηριστικά των ταχυθερμαντήρων THERMITRON.
Μπορείτε να δείτε την διάστασή τους,την τάση και την ισχύ τους.
Επίσης την παραγωγή ζεστού νερού lt/min στην θερμοκρασία που ζητάμε.

Σάββατο, 3 Νοεμβρίου 2012

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΜΠΥΛΕΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΩΝ WILO

Σας παρουσιάζουμε διάγραμμα με τις χαρακτηριστικές καμπύλες για τους κυκλοφορητές στις σειρές WILO RS TOP S . Μπορείτε να δείτε τις διαφορές ανάμεσα στους κυκλοφορητές, την παροχή και το μανομετρικό τους.