Παρασκευή, 20 Ιουνίου 2014

ΜΟΝΑΔΑ ΑΝΤΛΗΣΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΣΕΙΡΑ WILO REXALIFT FIT LΣχεδιασμός
Μονάδα άντλησης λυμάτων με 1 ή 2 ενσωματωμένες αντλίες
 

Εφαρμογές
Μονάδα άντλησης λυμάτων για την αποστράγγιση κατοικιών και
επαγγελματικών κτιρίων (π.χ. εστιατόρια, καταστήματα κτλ.).
Ακατέργαστα λύματα, τα οποία δεν μπορούν να προσαχθούν μέσω
φυσικής κλίσης στο δίκτυο αποχέτευσης και λύματα από τουαλέτες, τα οποία συσσωρεύονται κάτω από τη στάθμη ανάρροιας, πρέπει σύμφωνα με το DIN EN 12056/ DIN 1986-100 να προσάγονται στο δημόσιο δίκτυο υπονόμων μέσω αυτόματης μονάδας άντλησης. Λύματα, τα οποία περιέχουν ορυκτέλαια ή εκρηκτικά αδρανή πρέπει να οδηγούνται μέσω διαχωριστήρα λαδιού ή διαχωριστήρα βενζίνης, λύματα που περιέχουν λίπη μέσω διαχωριστήρα λίπους και λύματα που περιέχουν άμμο μέσω αμμοσυλλεκτών. Σε περιπτώσεις, όπου η προσαγωγή προς την αντλητική μονάδα δεν επιτρέπεται να διακοπεί κατά τη διάρκεια της κανονικής λειτουργίας, μια αντλητική μονάδα πρέπει να εξοπλίζεται με μία δεύτερη διάταξη άντλησης (RexaLift FIT L2) με ίδια ικανότητα απόδοσης, η οποία εφόσον χρειάζεται ενεργοποιείται αυτόματα (DIN EN 12050-1 A1).Περιγραφή/Κατασκευή
Έτοιμη για σύνδεση, πλήρως βυθιζόμενη μονάδα άντλησης λυμάτων
(ύψος υπερχείλισης: 2 mWS, χρόνος υπερχείλισης: 7 ημέρες) με δεξαμενή συλλογής στεγανή ως προς αέρια και νερό και με ασφάλεια έναντι άνωσης.
RexaLift FIT L1:
Εγκατάσταση μονής αντλίας με κινητήρα ντίζελ, ηλεκτρικό πίνακα για
αυτόματη λειτουργία, φις CEE, επαφή χωρίς δυναμικό για συλλογικό
μήνυμα βλάβης, ενσωματωμένο συναγερμό (ανεξάρτητο από το δίκτυο
μέσω ενσωματωμένης μπαταρίας*) και ρυθμιζόμενο χρόνο
συμπληρωματικής λειτουργίας.
RexaLift FIT L2:
Εγκατάσταση διπλής αντλίας με κινητήρα ντίζελ, ηλεκτρικό πίνακα για
αυτόματη λειτουργία (με αυτόματη εναλλαγή, εφεδρική λειτουργία και
λειτουργία φορτίου αιχμής), φις CEE, επαφή χωρίς δυναμικό για
συλλογικό μήνυμα βλάβης, ενσωματωμένο συναγερμό (ανεξάρτητο από
το δίκτυο μέσω ενσωματωμένης μπαταρίας*) και ρυθμιζόμενο χρόνο
συμπληρωματικής λειτουργίας. Μέσω ενσωματωμένου διπλού κλαπέτου
αντεπιστροφής απαιτείται μόνο μία σύνδεση σωλήνα πίεσης.
Προσοχή: Ο ηλεκτρικός πίνακας δεν μπορεί να βυθιστεί και για αυτόν το
λόγο πρέπει να τοποθετηθεί σε σημείο ασφαλές έναντι πλημμύρας.
* Η μπαταρία δεν περιέχεται στη συσκευασία παράδοσης και μπορεί να
παραγγελθεί ως πρόσθετο εξάρτημα!Ιδιαιτερότητες/Πλεονεκτήματα προϊόντος
• Εύκολη συναρμολόγηση χάρη στα παρακάτω
• Πολύ μικρό βάρος
• Μόνο μία έξοδος πίεσης σε μονάδα διπλής αντλίας (ενσωματωμένος διχαλωτός σωλήνας)
• Ενσωματωμένο κλαπέτο αντεπιστροφής
• Πολλά περιεχόμενα συσκευασίας παράδοσης
• Ευελιξία χάρη σε
  • Ελεύθερα επιλέξιμες προσαγωγές

  • Μεγάλο φάσμα ισχύος
• Ασφάλεια χάρη σε
  • Μεγάλος όγκος δεξαμενής
  • Λειτουργία συναγερμού ανεξάρτητη από το ηλεκτρικό δίκτυο
  • Επαφή άνευ δυναμικού για SSM και συναγερμό πλημμύρας
 Υλικά κατασκευής
• Κέλυφος κινητήρα: Ανοξείδωτος χάλυβας 1.4301 (AISI 304)
• Περίβλημα υδραυλικού τμήματος: Συνθετικό υλικό PE/PUR
• Πτερωτή: Συνθετικό υλικό PUR
• Δοχείο: Πλαστικό PE


Τεχνικά στοιχεία
• Ηλεκτρική σύνδεση: 3~400 V, 50 Hz
• Κατανάλωση ισχύος P1: 2,3 … 3,9 kW
• Μήκος καλωδίου της εγκατάστασης για τον ηλεκτρικό πίνακα/φις: 4/1,5 m
• Τρόπος λειτουργίας: S3-10%, 120 s
• Θερμοκρασία αντλούμενου μέσου: 3 °C … 40 °C, για μικρό διάστημα: 60 °C για το πολύ 3 λεπτά
• Θερμοκρασία περιβάλλοντος: 3 °C … 40 °C


• Μεικτή χωρητικότητα δεξαμενής:
   • Εγκατάσταση μονής αντλίας: 115 l
   • Εγκατάσταση διπλής αντλίας: 140 l


• Χωρητικότητα ενεργοποίησης:
   • Εγκατάσταση μονής αντλίας: 35 l
   • Εγκατάσταση διπλής αντλίας: 50 l


• Σύνδεση κατάθλιψης: DN 80
• Συνδέσεις προσαγωγής: DN 50/DN 100/DN 150
• Σύνδεση εξαερισμού: DN 70
• Ελεύθερο πέρασμα στερεών: 40 mm
Ελάχιστο ύψος προσαγωγής (επίπεδο βάσης μέχρι μέσο προσαγωγής): 180 mm
• Βαθμός προστασίας μονάδας άντλησης: IP67
• Βαθμός προστασίας ηλεκτρικού πίνακα: IP54

Κωδικοποίηση τύπου
 

Π.χ.: Wilo-RexaLift L1-22/T-540-S3/ACx
 

RexaLift Μονάδα άντλησης λυμάτων
 


Μέγεθος
 


Αριθμός ενσωματωμένων αντλιών
 

22 
Μέγ. ύψος άντλησης σε m
 

T
Τύπος ηλεκτρικής σύνδεσης:
M = 1~
T = 3~
 


Συχνότητα (5 = 50 Hz, 6 = 60 Hz)
 

40 Κλειδί κωδικοποίησης για ονομαστική τάση
 

S3
Τρόπος λειτουργίας της εγκατάστασης:
S3 = Διακεκομμένη λειτουργία
S1 = Διακεκομμένη και συνεχής λειτουργία
 

A
Τύπος ηλεκτρικού πίνακα:
A = Τυπικός ηλεκτρικός πίνακας
B = Ηλεκτρικός πίνακας Comfort
 

C
Τρόπος λειτουργίας της εγκατάστασης:
B = χωρίς βαλβίδα αντεπιστροφής
C = με βαλβίδα αντεπιστροφής
 

x
Άλλοι τύποι:
χωρίς = ελεύθερα
Y = ανάλογα τις ανάγκες του πελάτηΔευτέρα, 9 Ιουνίου 2014

Πέμπτη, 5 Ιουνίου 2014

ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ FIOREΣας ενημερώνουμε ότι αναστέλεται η διάθεση των βρυσών/μπαταριών της FIORE.

Σε νέα μας ανάρτηση θα ακολουθήσει ενημέρωση για τις μπαταρίες/βρύσες που θα τις αντικαταστήσουν.

Δευτέρα, 2 Ιουνίου 2014