Παρασκευή, 27 Μαΐου 2016

ΝΕΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΑΝΤΛΗΣΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ Wilo-HiSewlift 3


 Μικρό συγκρότημα άντλησης που λειτουργεί αυτόματα με σύστημα κοπτήρων, εγκατεστημένη βαλβίδα αντεπιστροφής, φίλτρο ενεργού άνθρακα, ελαστικό στόμιο κατάθλιψης, καθώς και δυνατότητες σύνδεσης για ένα WC, καθώς και - ανάλογα το μοντέλο - δύο ή τρεις επιπλέον συσκευές αποστράγγισης. Ο εξαερισμός γίνεται μέσω ενός ενσωματωμένου φίλτρου ενεργού άνθρακα χωρίς οσμές μέσα στον χώρο εγκατάστασης.


Σχεδιασμός

Μικρό αντλητικό συγκρότημα λυμάτων με μηχανισμό κοπτήρων
Κωδικοποίηση τύπου
Παράδειγμα:HiSewlift 3-35
HiSewliftΟικογένεια προϊόντων:
Μονάδα άντλησης λυμάτων
3Βαθμίδα προϊόντος

3 = στάνταρ
IΕπίτοιχη τοποθέτηση:

I = Μπορεί να τοποθετηθεί πίσω από γυψοσανίδα
3Αριθμός των στομίων προσαγωγής
(πέρα από τη σύνδεση τουαλέτας)
5Ονομαστικό μανομετρικό ύψος σε m

Ειδικά χαρακτηριστικά/Πλεονεκτήματα προϊόντος

HiSewlift 3-I35 ιδιαίτερα λεπτού τύπου (πλάτος μικρότερο από 149 mm) για εύκολη επίτοιχη εγκατάσταση
Αθόρυβη λειτουργία και ενσωματωμένο φίλτρο ενεργού άνθρακα για υψηλή άνεση 
Αξιόπιστη απόδοση και μικρή κατανάλωση ρεύματος για αποτελεσματική αποστράγγιση λυμάτων
Εύκολη εγκατάσταση με ευέλικτες δυνατότητες σύνδεσης
Έτοιμο για σύνδεση

Υλικά κατασκευής

Κέλυφος αντλίας: PPGF30
Κέλυφος κινητήρα: PPGF30
Παρέμβυσμα: EPDMΥλικό περιέκτη: PP

Τεχνικά στοιχεία

Ηλεκτρική σύνδεση 1~230 V, 50 Hz
Καλώδιο ηλεκτρικής τροφοδοσίας 1,5 m, με φις σούκο
Μέγιστη θερμοκρασία αντλούμενου ρευστού 35 °C
Σύνδεση πίεσης DN 32Στόμιο εισόδου DN 40
Βαθμός προστασίας IP 44
Μικτός όγκος δοχείου 14,4 l / 17,4 l / 17,4 l
Όγκος ενεργοποίησης 1 l

Εξοπλισμός/Λειτουργία

Έτοιμο με βύσμα
Θερμική προστασία κινητήρα
Έλεγχος στάθμης μέσω αισθητήρα πίεσης πεπιεσμένου αέρα
Ενσωματωμένη βαλβίδα αντεπιστροφής
Υλικά στερέωσης
Φίλτρο ενεργού άνθρακα

Περιεχόμενα συσκευασίας παράδοσης

Έτοιμη για σύνδεση μονάδα άντλησης λυμάτων με κοπτήρες, με φίλτρο ενεργού άνθρακα και ενσωματωμένες βαλβίδες αντεπιστροφής.
Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας
Σετ σύνδεσης για προσαγωγή και σωλήνες κατάθλιψης
 Αντικαταστούν την σειρά WILO DRAIN LIFT KH 32-0.4

Τετάρτη, 25 Μαΐου 2016

ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ SYR 2115 ΓΙΑ BOILER

Βαλβίδα ασφαλείας SYR 2115

Για κλειστά κυκλώματα παραγωγής ζεστού νερού


Η βαλβίδα ασφαλείας τύπου 2115 είναι σχεδιασμένη για την προστασία των κλειστών κυκλωμάτων παραγωγής ζεστού νερού από υπέρβαση της επιτρεπόμενης πίεσης.
Η διατομή σύνδεσης πρέπει να καθοριστεί σύμφωνα με ισχύ της συσκευής παραγωγής θερμότητας που πρέπει να προστατευτεί όπως αναφέρεται στον πίνακα. Η ικανότητα εκτόνωσης δίνεται στον πίνακα.
Η πίεση ανοίγματος της βαλβίδας ασφαλείας που εμφανίζεται στην ετικέτα του κομβίου, πρέπει να είναι τουλάχιστον 20% κάτω από την μέγιστη επιτρεπόμενη πίεση λειτουργίας του προς προστασία συστήματος.Η βαλβίδα ασφαλείας τύπου 2115 είναι κατάλληλη για χρήση σε συστήματα ηλιακής θέρμανσης.
 

Πεδίο εφαρμογής
Τα λειτουργικά μέρη στην βαλβίδα ασφαλείας τύπος 2115 προστατεύονται από άμεση επαφή με το νερό (προστασία έναντι διάβρωσης). Η βαλβίδα ασφαλείας μπορεί να ανυψωθεί μέσω της περιστρεφόμενης χειρολαβής.
Το σώμα και τα εσωτερικά μέρη είναι ατασκευασμένα από υψηλής ποιότητας χαμηλής περιεκτικότηταςμολύβδου κράμα ορείχαλκου (DN 15 – DN 32) ή έναανθεκτικό στην αποψευδαργυροποίηση χαμηλής περιεκτικότητας μολύβδου κράμα χαλκού και κασσίτερου (DN 40 – DN 50), το πώμα ελατηρίου είναι κατασκευασμένο από υψηλής ποιότητας ενισχυμένο μεγυάλινη ίνα συνθετικό υλικό ή χύτευση ψευδαργύρου. Το διάφραγμα και η έδρα είναι κατασκευασμένα από ανθεκτικό στη θερμότητα και στη φθορά ελαστομερές συνθετικό υλικό και το ελατήριο από ανθεκτικό στη διάβρωση ατσάλινο σύρμα ελατηρίου.

 Υλικά


Η βαλβίδα ασφαλείας τύπος 2115 πρέπει να εγκατασταθεί στην είσοδο κρύου νερού του μπόιλερ. Για να αποφύγετε την αποστράγγιση του μπόιλερ κατά

την συντήρηση της βαλβίδας, πρέπει να τοποθετηθεί πάνω από την ανώτατη επιφάνεια του θερμοσίφωνα νερού. Δεν θα πρέπει να υπάρχουν βαλβίδες απομόνωσης, φίλτρα ή παρόμοιες συσκευές μεταξύτης βαλβίδας ασφαλείας και του μπόιλερ.

Η εσώκλειστη αυτοκόλλητη ταμπέλα με την επιγραφή: «Κατά την θέρμανση, το νερό πρέπει να διαφεύγει από τη σωλήνα εκτόνωσης για λόγους ασφαλείας! Μην παρεμποδίζετε!» πρέπει να τοποθετηθεί κοντά στη βαλβίδα σε μια ορατή θέση.

Η διάμετρος της σωλήνας εκτόνωσης πρέπει να είναι τουλάχιστον ίση με το ονομαστικό μέγεθος της εξόδου της βαλβίδας. Η σωλήνα εκτόνωσης πρέπει να εγκατασταθεί με συνεχόμενη κλίση.

Μπορεί να περιλαμβάνει το μέγιστο 2 γωνίες και να διαθέτει ένα μήκος 2 m. Όταν απαιτείται μήκος μεγαλύτερο των 2 m, η σωλήνα πρέπει να είναι ένα μέγεθος μεγαλύτερη. Προσοχή: περισσότερες από 3 γωνίες και μήκος που υπερβαίνει τα 4 m δεν επιτρέπονται. Η έξοδος της σωλήνας εκτόνωσης πρέπει να είναι ελεύθερη από εμπόδια, ελεγχόμενη και τοποθετημένη με τέτοιο τρόπο που να μην κινδυνεύουν άτομα. Η σωλήνα εκτόνωσης πρέπει να τερματίζει σε μια συσκευή αποστράγγισης ή πάνω από έναν κατανεμητή μέσα στο κτίριο. Όταν η σωλήνα εκτόνωσης τερματίζει πάνω από έναν κατανεμητή, είναι απολύτως απαραίτητο η σωλήνα αποστράγγισης της να διαθέτει τουλάχιστον

την διπλή διατομή της εισόδου βαλβίδας.
Συνίσταται   η   συντήρηση   της   συσκευής σε  τακτική  βάση.  
 Η  σωστή  λειτουργία  τηςβαλβίδας  ασφαλείας  πρέπει  να  ελέγχεται από   εξειδικευμένο   προσωπικό   κατά   την αρχική   λειτουργία   και   έπειτα   μια   φορά το   χρόνο:   περιστρέψτε   το   ανασηκωμένοκομβίο    στην    κατεύθυνση    του    βέλους μέχρι   να   ακούσετε   ένα   κλικ.   Ύστερα,   ηβαλβίδα  πρέπει  να  κλείσει  στεγανά.  Εάν η  βαλβίδα  στάζει  συνεχόμενα,  είναι  πολύπιθανό  να  έχουν  συσσωρευτεί  ακαθαρσίες στην   έδρα.   Για   να   καθαρίσετε   την   έδρακαι τη στεγανοποίηση της βαλβίδας,ξεβιδώστε  την  κεφαλή.  Η  στεγανοποίησητης έδρας μπορεί να αλλαχτεί για βαλβίδες με μέγεθος σύνδεσης DN 40 ή περισσότερο.

Μετά  τον  καθαρισμό,  τοποθετείστε  ξανά την κεφαλή, η πίεση ανοίγματος παραμένει

αμετάβλητη  μετά  από  αυτή  τη  λειτουργία. Οι  βαλβίδες  ασφαλείας  DN  15  και  DN  20

με  χαλασμένη  έδρα  βαλβίδας  μπορούν  να επισκευαστούν με την ανταλλακτική κασέτα

2116,  η  οποία  τις  καθιστά  ισότιμες  με  μια καινούργια βαλβίδα.

Τρίτη, 3 Μαΐου 2016

ΘΕΡΜΙΔΟΜΕΤΡΗΤΗΣ ΥΠΕΡΗΧΩΝ SIEMENS WSM 515

Θερμιδομετρητής υπερήχων θέρμανσης 1.5 m3/h, Ø5.2x45 mm, G 3/4", διάρκεια ζωής μπαταρίας 11χρόνια.
Ο μετρητής θέρμανσης WSM5.. και ο μετρητής ψύξης WSB5.. λαμβάνουν την παροχή στατικά, με βάση την αρχή μέτρησης με χρήση υπερήχων. Είναι διαθέσιμοι σε εκδόσεις για επίτοιχη τοποθέτηση και σε διαφορετικά μεγέθη. Οι μετρητές υπερέχουν στη μεγάλη ακρίβεια μέτρησης, στο πλαστικό τμήμα μέτρησης όγκου υψηλής τεχνολογίας, και την αντίσταση στη φθορά.
Οι τιμές κατανάλωσης οι οποίες λαμβάνονται από το μετρητή θα πρέπει να διαβάζονται στο χώρο εγκατάστασης. Η μονάδα επεξεργασίας μπορεί να αφαιρεθεί (μήκος καλωδίου 1.5 m). 
Το αισθητήριο θερμοκρασίας είναι έτοιμο για σύνδεση με τη μονάδα επεξεργασίας. Η οθόνη πληροφορεί το χρήστη σχετικά με το ποσό της καταναλισκόμενης ενέργειας.

Οι θερμιδομετρητές υπερήχων χρησιμοποιούνται σε κτίρια κατοικιών ή εμπορικά κτίρια για τη λήψη της καταναλισκόμενης ενέργειας θέρμανσης ή ψύξης.

Στο info@technocosmos.gr