Τετάρτη, 25 Μαΐου 2016

ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ SYR 2115 ΓΙΑ BOILER

Βαλβίδα ασφαλείας SYR 2115

Για κλειστά κυκλώματα παραγωγής ζεστού νερού


Η βαλβίδα ασφαλείας τύπου 2115 είναι σχεδιασμένη για την προστασία των κλειστών κυκλωμάτων παραγωγής ζεστού νερού από υπέρβαση της επιτρεπόμενης πίεσης.
Η διατομή σύνδεσης πρέπει να καθοριστεί σύμφωνα με ισχύ της συσκευής παραγωγής θερμότητας που πρέπει να προστατευτεί όπως αναφέρεται στον πίνακα. Η ικανότητα εκτόνωσης δίνεται στον πίνακα.
Η πίεση ανοίγματος της βαλβίδας ασφαλείας που εμφανίζεται στην ετικέτα του κομβίου, πρέπει να είναι τουλάχιστον 20% κάτω από την μέγιστη επιτρεπόμενη πίεση λειτουργίας του προς προστασία συστήματος.Η βαλβίδα ασφαλείας τύπου 2115 είναι κατάλληλη για χρήση σε συστήματα ηλιακής θέρμανσης.
 

Πεδίο εφαρμογής
Τα λειτουργικά μέρη στην βαλβίδα ασφαλείας τύπος 2115 προστατεύονται από άμεση επαφή με το νερό (προστασία έναντι διάβρωσης). Η βαλβίδα ασφαλείας μπορεί να ανυψωθεί μέσω της περιστρεφόμενης χειρολαβής.
Το σώμα και τα εσωτερικά μέρη είναι ατασκευασμένα από υψηλής ποιότητας χαμηλής περιεκτικότηταςμολύβδου κράμα ορείχαλκου (DN 15 – DN 32) ή έναανθεκτικό στην αποψευδαργυροποίηση χαμηλής περιεκτικότητας μολύβδου κράμα χαλκού και κασσίτερου (DN 40 – DN 50), το πώμα ελατηρίου είναι κατασκευασμένο από υψηλής ποιότητας ενισχυμένο μεγυάλινη ίνα συνθετικό υλικό ή χύτευση ψευδαργύρου. Το διάφραγμα και η έδρα είναι κατασκευασμένα από ανθεκτικό στη θερμότητα και στη φθορά ελαστομερές συνθετικό υλικό και το ελατήριο από ανθεκτικό στη διάβρωση ατσάλινο σύρμα ελατηρίου.

 Υλικά


Η βαλβίδα ασφαλείας τύπος 2115 πρέπει να εγκατασταθεί στην είσοδο κρύου νερού του μπόιλερ. Για να αποφύγετε την αποστράγγιση του μπόιλερ κατά

την συντήρηση της βαλβίδας, πρέπει να τοποθετηθεί πάνω από την ανώτατη επιφάνεια του θερμοσίφωνα νερού. Δεν θα πρέπει να υπάρχουν βαλβίδες απομόνωσης, φίλτρα ή παρόμοιες συσκευές μεταξύτης βαλβίδας ασφαλείας και του μπόιλερ.

Η εσώκλειστη αυτοκόλλητη ταμπέλα με την επιγραφή: «Κατά την θέρμανση, το νερό πρέπει να διαφεύγει από τη σωλήνα εκτόνωσης για λόγους ασφαλείας! Μην παρεμποδίζετε!» πρέπει να τοποθετηθεί κοντά στη βαλβίδα σε μια ορατή θέση.

Η διάμετρος της σωλήνας εκτόνωσης πρέπει να είναι τουλάχιστον ίση με το ονομαστικό μέγεθος της εξόδου της βαλβίδας. Η σωλήνα εκτόνωσης πρέπει να εγκατασταθεί με συνεχόμενη κλίση.

Μπορεί να περιλαμβάνει το μέγιστο 2 γωνίες και να διαθέτει ένα μήκος 2 m. Όταν απαιτείται μήκος μεγαλύτερο των 2 m, η σωλήνα πρέπει να είναι ένα μέγεθος μεγαλύτερη. Προσοχή: περισσότερες από 3 γωνίες και μήκος που υπερβαίνει τα 4 m δεν επιτρέπονται. Η έξοδος της σωλήνας εκτόνωσης πρέπει να είναι ελεύθερη από εμπόδια, ελεγχόμενη και τοποθετημένη με τέτοιο τρόπο που να μην κινδυνεύουν άτομα. Η σωλήνα εκτόνωσης πρέπει να τερματίζει σε μια συσκευή αποστράγγισης ή πάνω από έναν κατανεμητή μέσα στο κτίριο. Όταν η σωλήνα εκτόνωσης τερματίζει πάνω από έναν κατανεμητή, είναι απολύτως απαραίτητο η σωλήνα αποστράγγισης της να διαθέτει τουλάχιστον

την διπλή διατομή της εισόδου βαλβίδας.
Συνίσταται   η   συντήρηση   της   συσκευής σε  τακτική  βάση.  
 Η  σωστή  λειτουργία  τηςβαλβίδας  ασφαλείας  πρέπει  να  ελέγχεται από   εξειδικευμένο   προσωπικό   κατά   την αρχική   λειτουργία   και   έπειτα   μια   φορά το   χρόνο:   περιστρέψτε   το   ανασηκωμένοκομβίο    στην    κατεύθυνση    του    βέλους μέχρι   να   ακούσετε   ένα   κλικ.   Ύστερα,   ηβαλβίδα  πρέπει  να  κλείσει  στεγανά.  Εάν η  βαλβίδα  στάζει  συνεχόμενα,  είναι  πολύπιθανό  να  έχουν  συσσωρευτεί  ακαθαρσίες στην   έδρα.   Για   να   καθαρίσετε   την   έδρακαι τη στεγανοποίηση της βαλβίδας,ξεβιδώστε  την  κεφαλή.  Η  στεγανοποίησητης έδρας μπορεί να αλλαχτεί για βαλβίδες με μέγεθος σύνδεσης DN 40 ή περισσότερο.

Μετά  τον  καθαρισμό,  τοποθετείστε  ξανά την κεφαλή, η πίεση ανοίγματος παραμένει

αμετάβλητη  μετά  από  αυτή  τη  λειτουργία. Οι  βαλβίδες  ασφαλείας  DN  15  και  DN  20

με  χαλασμένη  έδρα  βαλβίδας  μπορούν  να επισκευαστούν με την ανταλλακτική κασέτα

2116,  η  οποία  τις  καθιστά  ισότιμες  με  μια καινούργια βαλβίδα.