Παρασκευή, 15 Απριλίου 2016

ΜΕΙΩΤΗΣ ΠΙΕΣΕΩΣ ΣΤΗΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ


Οι βαλβίδες μείωσης πίεσης και οι ρυθμιστικές βαλβίδες πίεσης προστατεύουν τη σωλήνωση, τις βαλβίδες και τις συσκευές από καταστροφή η οποία θα μπορούσε να προέλθει από υπερβολική πίεση.
Ειδικά κατά τη διάρκεια της νύχτας, όταν η μειωμένη κατανάλωση επιτρέπει την άνοδο της πίεσης ή όταν συμβαίνουν υδραυλικά πλήγματα μπορούν να εμφανιστούν φαινόμενα υψηλού φορτίου πίεσης για τις συσκευές του δικτύου.


Σε αυτές τις περιπτώσεις, μία αξιόπιστη βαλβίδα μείωσης της πίεσης προστατεύει το σύστημα ύδρευσης από πιθανή καταστροφή.
Οι βαλβίδες μείωσης της πίεσης μειώνουν επίσης και την κατανάλωση.
Για παράδειγμα εάν η πίεση μειωθεί από 6 bar στα 3 bar, μια τετραμελής οικογένεια θα χρησιμοποιήσει έως και 29% λιγότερο νερό το χρόνο.
Οι βαλβίδες μείωσης πίεσης θα πρέπει να εγκαθίστανται σε συνδυασμό με ένα φίλτρο για να εξασφαλιστεί πλήρης προστασία μιας εγκατάστασης.


Ελεγχόμενη πίεση σε κάθε εγκατάσταση ύδρευσης
Οι βαλβίδες μείωσης πίεσης μονής έδρας εξισορρόπησης με ελατήριο λειτουργούν στη βάση της αρχής εξισορρόπησης της δύναμης.
Η δύναμη που ασκείται από ένα διάφραγμα δρά αντίθετα της δύναμης ενός ρυθμιστικού ελατηρίου.
Εάν η πίεση εξόδου, και κατά συνέπεια η δύναμη του διαφράγματος πέσει σαν αποτέλεσμα της απαίτησης για νερό, τότε η δύναμη του ελατηρίου γίνεται μεγαλύτερη εξαναγκάζοντας τη βαλβίδα να ανοίξει περισσότερο.
Η πίεση στην έξοδο μεγαλώνει έως ότου οι αντίθετες δυνάμεις του διαφράγματος και του ελατηρίου εξισωθούν.
Ο σχεδιασμός με έδρα εξισορρόπησης εξασφαλίζει ότι η όποια διακύμανση στην πίεση
εισόδου δεν θα έχει επίδραση στην ελεγχόμενη πίεση εξόδου.
Όταν δεν υπάρχει απαίτηση ροής η βαλβίδα είναι κλειστή προστατεύοντας την έξοδο από τις όποιες αλλαγές στην πίεση εισόδου.