Παρασκευή, 11 Νοεμβρίου 2016

ΑΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ ΤΟΥ ΧΑΛΚΟΥ

Τις τελευταίες ημέρες υπάρχει μια διαδοχική αύξηση της τιμής του χαλκού.