Πέμπτη, 29 Ιανουαρίου 2009

ΚΑΤΩ ΚΑΙ ΟΙ MASTER

Σε συνέχεια των μειώσεων των τιμών τους και οι λέβητες MASTER αλλάζουν την τιμή τους προς τα κάτω.
Καλή συνέχεια