Τετάρτη, 14 Ιανουαρίου 2009

ΝΕΟΣ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ WILO

Αλλάζει τον τιμοκατάλογό της η WILO και μάλιστα με μία αύξηση της τάξης του 6%.Να δούμε!!!!!