Πέμπτη, 5 Φεβρουαρίου 2009

ΤΡΙΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΑΕ

Τι γίνετε το τελευταίο διάστημα με την πολύ καλή εταιρεία παραγωγής διάφορων υδραυλικών υλικών όπως σιλικόνες κόλλες κ.α. ΤΡΙΤΩΝ Α.Ε.
Μεταφέρθηκε στην Θήβα,γιατί δεν παραδίδει????