Πέμπτη, 16 Φεβρουαρίου 2012

ΣΧΕΔΙΟ ΤΗΣ RIELLO ΓΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗ ΕΠΙΤΟΙΧΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΜΕ ΗΛΙΑΚΟ


Σας παρουσιάζουμε τυπικό σχέδιο σύνδεσης επιτοίχιας μονάδας αερίου σε ηλιακό σύστημα,είτε με θερμοστατική βαλβίδα είτε με χρήση τρίοδης ηλεκτροβάνας,με φυσική κυκλοφορία.

Για την περίπτωση με θερμοστατική βαλβίδα,ο πίνακας ελέγχου RESOL ελέγχει την θερμοκρασία νερού του ηλιακού και επεμβαίνει άμεσα στον επίτοιχο λέβητα αποτρέποντας μη αναγκαίες εναύσεις. Οσο για την περίπτωση με τρίοδη ηλεκτροβάνα,ο πίνακας ελέγχου RESOL ελέγχει την θερμοκρασία νερού του ηλιακού και επεμβαίνει άμεσα στην τρίοδη βάνα. Εάν το νερό που προέρχεται από τον ηλιακό είναι αρκετά ζεστό, δεν επιτρέπει στον επίτοιχο λέβητα την μη αναγκαία έναυση.