Τρίτη, 1 Μαρτίου 2016

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΗ


Αντιστάθμιση είναι η διαδικασία σύμφωνα με την οποία μια ηλεκτρονική διάταξη λαμβάνοντας μετρήσεις ρυθμίζει τη θερμοκρασία νερού προσαγωγής ώστε η θερμοκρασία των εσωτερικών χώρων να είναι η επιθυμητή.
Τα δεδομένα που λαμβάνονται υπόψη στη λειτουργία αντιστάθμισης είναι η εξωτερική θερμοκρασία, η θερμοκρασία του λέβητα, η θερμοκρασία των χώρων και άλλα.
Συνεπώς η θερμοκρασία του νερού των σωμάτων δεν είναι πάντα μεγάλη αλλά ούτε σταθερή. 
Η προσαρμοσμένα μειωμένη θερμοκρασία συνεπάγεται χαμηλότερη κατανάλωση ενέργειας και μειωμένη καταπόνηση των υλικών του συστήματος θέρμανσης.
Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται η βέλτιστη δυνατή λειτουργία του συστήματος σε απόδοση και οικονομία.

Τι αντισταθμίζουμε;

1. Τη θερμοκρασία λειτουργίας του λέβητα βάσει της εξωτερικής θερμοκρασίας
2. Τη θερμοκρασία του νερού προσαγωγής στα κυκλώματα θέρμανσης βάσει εξωτερικής θερμοκρασίας
Προσφέρει εξοικονόμηση ενέργειας επειδή:
1. Λειτουργεί την εγκατάσταση στο πραγματικό απαιτούμενο φορτίο κάθε στιγμή.
2. Διατηρεί μια σταθερή, ομοιόμορφη θερμοκρασία στους χώρους, χωρίς πολλές εναύσεις και παύσεις λειτουργίας.
3. Ελαχιστοποιεί τις απώλειες από ακτινοβολία των μερών της εγκατάστασης

Με την αντιστάθμιση επιτυγχάνουμε:

· Μεγαλύτερο βαθμό απόδοσης του συστήματος θέρμανσης.
· Σταθερή θερμοκρασία άνεσης σε όλους τους χώρους.
· Μειωμένες καταπονήσεις των υλικών από τα οποία αποτελείτε το σύστημα, λόγω χαμηλών θερμοκρασιών λειτουργίας
· Μηδενικές καταπονήσεις στα δομικά υλικά των χώρων, λόγω ελαχιστοποίησης των συστολών και διαστολών