Τρίτη, 26 Ιουλίου 2016

ΚΑΝΑΛΙΑ ΚΑΙ ΣΧΑΡΕΣ ΟΜΒΡΙΩΝ MUFLE EASY


Τα κανάλια αποστράγγισης θα είναι κατασκευασμένα από πολυαιθυλένιο (HDPE). Το HDPE υψηλής πυκνότητας είναι πολυαιθυλένιο με μικρό αριθμό διακλαδώσεων (PM=200.000 / 400.000 g/mol) με κρυσταλλικότητα 60/80% και υψηλή πυκνότητα (0,942-0,965 g/cm3), υλικό με εξαιρετική αντοχή και μεγάλη διάρκεια ζωής.
Το HDPE έχει μεγάλη μηχανική αντοχή και αντέχει στις καταπονήσεις, τις θερμοκρασιακές αλλαγές, την τριβή, τη φθορά. Επίσης δε φθείρεται εύκολα από παράγοντες όπως ο αέρας, το φως, ο άνεμος, η σκόνη, οι ατμοσφαιρικοί ρυπαντές, οι μικροοργανισμοί, το διαβρωτικό περιβάλλον. Λόγω του υλικού κατασκευής τους είναι ανθεκτικά σε αλατούχα διαλύματα, οξέα, αλκάλια, αλκοόλη και καύσιμα.


Τεχνικά χαρακτηριστικά καναλιών

Η εξωτερική επιφάνεια των καναλιών αποστράγγισης θα αποτελείται από τοιχώματα με νευρώσεις ακαμψίας , προσφέροντας υψηλή αντοχή στη συμπίεση και στις στρεπτικές δυνάμεις καθώς και την καλύτερη πρόσφυση του μπετού με το πολυαιθυλένιο. Τα άκρα των καναλιών θα είναι ειδικά διαμορφωμένα (αρσενικό-θηλυκο) ώστε να εξασφαλίζεται η συναρμολόγηση του ενός καναλιού με το επόμενο.
Θα διαθέτουν προκαθορισμένα σημεία απορροής των ομβρίων. Πιο συγκεκριμένα θα διαθέτουν απορροές στο κάτω μέρος, πλευρικά και κατά τη διεύθυνση ροής του νερού. Η απορροή θα γίνετε με ειδικό τεμάχιο (τερματικό ανοιχτό Φ32,Φ63,Φ110 ανάλογα με τη διάσταση του καναλιού). Η εσωτερική επιφάνεια του καναλιού θα πρέπει να είναι τελείως λεία με χαμηλό συντελεστή τραχύτητας, επιτρέποντας τη γρήγορη ροή του νερού, τον εύκολο καθαρισμό του και την αποφυγή συγκράτησης υπολειμμάτων και λάσπης.
Στα σημεία που θα απαιτείται γωνιακή σύνδεση των καναλιών θα υπάρχουν ειδικά τεμάχια σε σχήμα γωνίας 90ο με τις ανάλογες εσοχές για σύνδεση με τα υπόλοιπα κανάλια.
Στα κανάλια θα τοποθετούνται σχάρες κλάσης Α15, Β125 , C250 , του ίδιου κατασκευαστή, και θα είναι σε συμμόρφωση με το πρότυπο EN 1433. 

Οι σχάρες θα είναι κατασκευασμένες από γαλβανισμένο ή ανοξείδωτο χάλυβα ή ελατό χυτοσίδηρο , ανάλογα με τη κλάση φόρτισης. Η ασφάλιση της σχάρας στο κανάλι θα επιτυγχάνεται με εξάρτημα στερέωσης (προεξοχές – εσοχές), του ίδιου κατασκευαστή, και θα είναι κατασκευασμένο από το ίδιο υλικό που θα είναι και η σχάρα. Θα διαθέτουν κλειστά τερματικά , για τη περίπτωση που η απορροή θα γίνετε από το κάτω ή το πλευρικό μέρος του καναλιού.
Τα κανάλια και οι σχάρες θα πρέπει να διατίθενται σε ποικιλία διαστάσεων για να καλύπτουν όλες τις πιθανές εφαρμογές, σύμφωνα με αυτές που αναγράφονται στο παρακάτω πίνακα:


Τρόπος τοποθέτησης

Η τοποθέτηση των καναλιών θα πρέπει να γίνεται πάντοτε σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή. Γενικότερα όμως θα γίνεται ένα όρυγμα μεγαλύτερων διαστάσεων από το κανάλι και περιμετρικά αυτού το υπόλοιπο κενό θα γεμίζει με μπετόν. Ανάλογα με τη κλάση φόρτισης της σχάρας, το πάχος του μπετού περιμετρικά θα πρέπει να είναι σύμφωνα με το παρακάτω πίνακα.