Τετάρτη, 1 Μαρτίου 2017

ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΩΝ ΥΔΑΤΩΝ

Κανάλια και σχάρες για την απομάκρυνση των επιφανειακών υδάτων.
Αγοράστε τα στο www.technocosmos.gr και στο τηλέφωνο 2130325745