Τρίτη, 2 Μαΐου 2017

ΟΡΟΙ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΙΤΑΛΙΑΣ NTM spa


Όροι εγγύησης:


 Όλα τα προϊόντα της NTM spa είναι εγγυημένα για δύο χρόνια από την αποστολή τους από την Μονάδα Παραγωγής μας.
Για τυχόν αστοχίες υλικού και αφανή ελαττώματα, καθώς και για τυχόν λανθασμένες διαστάσεις και κατασκευαστικές ανοχές, η μόνη υποχρέωση της NTM spa είναι η αντικατάσταση των ελαττωματικών μερών.
Τυχόν επιστροφές εμπορευμάτων θα γίνουν αποδεκτές μόνο μετά από γραπτή εξουσιοδότηση των Υπευθύνων του Εμπορικού Τμήματος της NTM spa. 


Σε κάθε περίπτωση, το εμπόρευμα πρέπει να επιστραφεί στην παραγωγική μονάδα της NTM spa και η δαπάνη μεταφοράς βαρύνει τον αποστολέα. Στην αντίθετη περίπτωση, η
επιστροφή εμπορεύματος δεν θα γίνει δεκτή.
Η NTM spa είναι υπεύθυνη για την ενδεχόμενη παραλαβή και αντικατάσταση του εμπορεύματος μόνο αν διαπιστωθεί κατασκευαστικό ελάττωμα ή λάθος κατά την προετοιμασία της παραγγελίας. Μόνο σε περίπτωση θέσης σε λειτουργία των ελαττωματικών προϊόντων της NTM spa και σοβαρών βλαβών σε πρόσωπα ή πράγματα που ακούσια προκλήθηκαν από αυτά, η NTM spa ζητήσει από την Ασφαλιστική της Εταιρεία

να προβεί στις ενέργειες που προβλέπονται στο ασφαλιστήριο. Για την προώθηση του ατυχήματος στην Ασφαλιστική Εταιρεία, η NTM spa πρέπει να παραλάβει όλα τα στοιχεία του ατυχήματος, με το ειδικό έντυπο, καθώς και φωτογραφίες των ελαττωματικών προϊόντων, από τον χώρο εγκατάστασης, ή μερικά δείγματα των ελαττωματικών εξαρτημάτων.
Η ασφαλιστική κάλυψη διαρκεί δέκα χρόνια από τη στιγμή που τα προϊόντα εξέρχονται από την Παραγωγική Μονάδα μας.
Ο Πελάτης δεν έχει κανένα δικαίωμα αποζημίωσης, αν πρώτα η NTM spa δεν εξακριβώσει την αιτία της διαμαρτυρίας και/ή της βλάβης.
Η NTM spa συνιστά στους εγκαταστάτες να πραγματοποιούν δοκιμές στις εγκαταστάσεις
και να τις τεκμηριώνουν, σύμφωνα με τους τεχνικούς κανονισμούς που ισχύουν στην χώρα
εγκατάστασης. Στην Ιταλία, όπως προβλέπεται στον N. 37/08, σύμφωνα με τις διατάξεις του
Προτύπου UNI 9182.
Η NTM spa υπενθυμίζει επίσης ότι για τη συναρμολόγηση και την εγκατάσταση των προϊόντων της πρέπει να τηρούνται πιστά οι οδηγίες που υπάρχουν στα διάφορα Τεχνικά Έγγραφα που αυτή εκδίδει.