Σάββατο, 22 Ιουλίου 2017

ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΕΛΕΓΧΟΣ TPI ΣΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΕΣ

  • Ο έλεγχος TPI (Time Proportional & Integral) αποτελεί τυπικό βιομηχανικό όρο για τον περιοδικό οn/off έλεγχο ενός συστήματος θέρμανσης, βασισμένος σε μια προηγμένη μέθοδο ελέγχου εξοικονόμησης ενέργειας.
  •  Με τον TPI έλεγχο, ο έλεγχος θερμοκρασίας θα βελτιωθεί έναντι του συμβατικού 2-θέσεων on/off ελέγχου. Αυτό συνεπάγεται ότι το σύστημα ενεργειακά λειτουργεί περισσότερο αποδοτικά.
  • Ο αλγόριθμος ελέγχου TPI  προέρχεται από τον PID (proportional–integral–derivative) έλεγχο που χρησιμοποιείται στη σειρά θερμοστατών τύπου REV.
  • Τεχνικά ο PID αλγόριθμος του REV είναι κατά τι ανώτερος από τον TPI αλγόριθμο των νέων θερμοστατών καθώς περιλαμβάνει το διαφορικό (D - derivative) όρο.