Δευτέρα, 1 Ιανουαρίου 2018

ΣΥΣΤΗΜΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΟΜΠΡΕΛΑ

 Είναι σύστημα θέρμανσης που χρησιμοποιήθηκε σε παλαιότερες κτιριακές εγκαταστάσεις. 
Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε κατασκευές που δεν έχει προσχεδιαστεί άλλο σύστημα θέρμανσης.
Οι σωλήνες τοποθετούνται κατά μήκος του τοίχου, ψηλά,ακριβώς κάτω από τη συμβολή του με την οροφή και είναι εμφανείς.

Οι σωληνώσεις μπορούν να είναι είτε από χαλκό είτε από χάλυβα.