Πέμπτη, 8 Μαΐου 2014

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ– ΧΡΗΣΗΣ–ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΑ

Παρακαλούμε να διαβάσετε αυτές τις οδηγίες προσεκτικά, για να πετύχετε την καλύτερη απόδοση του.
Πρέπει να φυλάξετε την απόδειξη αγοράς μαζί με την εγγύηση και να αναγράψετε στην εγγύηση τα στοιχεία του προϊόντος, ώστε να είναι έγκυρη.
Για να αποφύγετε οποιοδήποτε κίνδυνο, αναθέστε την εγκατάσταση σε έναν εξουσιοδοτημένο ηλεκτρολόγο. Για τη σωστή χρήση του προϊόντος και για την αποφυγή ατυχημάτων, οι οδηγίες χρήσης πρέπει να διαβαστούν προσεκτικά.
Κρατήστε τις οδηγίες χρήσης για να μπορείτε να ανατρέξετε σε αυτές αν χρειαστεί.


ΟΔΗΓΙΕΣ  
Οι απορροφητήρες προορίζονται για οικιακή χρήση. Αν χρησιμοποιηθούν διαφορετικά, μπορεί να υπάρξει βλάβη η οποία δεν καλύπτεται από την εγγύηση.
Όλες οι ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις πρέπει να γίνονται από εξειδικευμένο ηλεκτρολόγο. Η εγκατάσταση από μη εξουσιοδοτημένο άτομο μπορεί να οδηγήσει σε χαμηλή απόδοση ή σε βλάβη του προϊόντος.
Η έξοδος αέρα του απορροφητήρα δε μπορεί να συνδεθεί σε εξόδους που βγαίνει ο καπνός άλλων συσκευών.
Η ταυτόχρονη λειτουργία του απορροφητήρα με άλλη συσκευή που δεν λειτουργεί με ηλεκτρικό ρεύμα, δεν συνιστάται και μπορεί να προκαλέσει την φθορά ή καταστροφή αυτών των συσκευών. (διότι ο απορροφητήρας καταναλώνει τον αέρα που υπάρχει στο χώρο).
Ο απορροφητήρας πρέπει να τοποθετηθεί τουλάχιστον 65εκ. από την ηλεκτρική κουζίνα και τουλάχιστον 75εκ. από φούρνο υγραερίου.
Κατά την εγκατάσταση, προσέξτε το καλώδιο ηλεκτρικού ρεύματος να μη συνθλίβει ή τρυπηθεί.
Μη μαγειρεύετε φλαμπέ φαγητά κάτω από τον απορροφητήρα.
Εκτός από το φίλτρο, προϊόντα φιλτραρίσματος τα οποία δεν είναι ανθεκτικά στη φωτιά, δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται.
Μην αφήνετε ζεστό λάδι μέσα σε σκεύη πάνω στις εστίες. Σο ζεστό λάδι μπορεί να προκαλέσει αυτο-ανάφλεξη.
Να πλένετε τα φίλτρα τακτικά. σε περίπτωση χρήσης φίλτρων άνθρακα, θα πρέπει να τα αντικαθιστάτε έγκαιρα. Σα φίλτρα που δεν καθαρίζονται / δεν αλλάζουν έγκαιρα, μπορεί να προκαλέσουν φωτιά λόγω συσσωρευμένου λίπους.
Αν το καλώδιο καταστραφεί, πρέπει να αντικατασταθεί από εξειδικευμένο τεχνικό.

Σε περίπτωση φωτιάς, κλείστε τον απορροφητήρα και τις εστίες. Μη χρησιμοποιήσετε νερό.

Φίλτρο ενεργού άνθρακα
Όταν δεν υπάρχει καμινάδα, πρέπει να χρησιμοποιούνται φίλτρα ενεργού άνθρακα για να φιλτράρουν τον αέρα πριν τον απελευθερώνουν στο χώρο. Σα φίλτρα ενεργού άνθρακα πρέπει να τα προμηθεύεστε από εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο ή κατάστημα. Για να τοποθετήσετε το φίλτρο άνθρακα, πρέπει πρώτα να βγάλετε το φίλτρο αλουμινίου και να βάλετε στη θέση του το φίλτρο άνθρακα.
Ο απορροφητήρας μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε κουζίνες με/χωρίς καμινάδα.
Για χρήση με καμινάδα
Η έξοδος της καμινάδας πραγματοποιείται συνδέοντας έναν εύκαμπτο σωλήνα Ø125, μεταξύ του απορροφητήρα και της εξόδου της καμινάδας.
Προειδοποίηση!
Η έξοδος του απορροφητήρα ΔΕΝ πρέπει να συνδεθεί σε αεραγωγούς από όπου περνάει καπνός από άλλες συσκευές.
Για χρήση χωρίς καμινάδα (ανακύκλωση αέρα)
Ο αέρας φιλτράρεται από το φίλτρο άνθρακα και διοχετεύεται στο χώρο ξανά μέσα από ένα σωλήνα με διάμετρο Ø125 ή καμινάδα μέσα ή πάνω από το ντουλάπι.
Αυτή η μέθοδος εφαρμόζεται σε κουζίνες χωρίς καμινάδα.ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
Κλείστε τη συσκευή πριν τον καθαρισμό της (αφαιρέστε από την πρίζα το καλώδιο).
Αλουμινένια Κασέτα φίλτρου: η αλουμινένια κασέτα φίλτρου συγκρατεί τη σκόνη και το λίπος του αναρροφούμενου αέρα. Σα μεταλλικά φίλτρα πρέπει να πλένονται κάθε μήνα είτε με ζεστό νερό και σαπούνι ή στο πλυντήριο πιάτων (60 C).
Αφαιρώντας την αλουμινένια κασέτα φίλτρου
- Αφαιρέστε το αλουμινένιο φίλτρο κασέτα, πιέζοντας τα ελάσματα στις άκρες.
- Μην το βάλετε στη θέση του, προτού το στεγνώσετε


Φίλτρο άνθρακα
- Σο φίλτρο άνθρακα αφαιρεί τις οσμές που υπάρχουν στο χώρο.
- Σε κανονική χρήση, πρέπει να αντικαθίσταται με ένα νέο κάθε τρεις μήνες.
- Ποτέ μην πλένετε το φίλτρο άνθρακα. Για να βγάλετε από τη θέση του, γυρίστε το αντίθετα με τη φορά των δεικτών του ρολογιού.

Προειδοποίηση: Αν δεν ενεργήσετε σύμφωνα με τις οδηγίες καθαρισμού και αντικατάστασης των φίλτρων, μπορεί να προκληθεί φωτιά. Γι΄αυτό, σας προτείνουμε να τηρήσετε τις παρακάτω οδηγίες.
Καθαρισμός: Οι εξωτερικές επιφάνειες του απορροφητήρα πρέπει να καθαρίζονται με ένα υγρό πανί που περιέχει υγρό καθαριστικό ή οινόπνευμα. Ποτέ μη χρησιμοποιείτε διαβρωτικά προϊόντα.
Αντικατάσταση των λυχνιών φωτισμού
- Κλείστε την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος.
- Αφαιρέστε την αλουμινένια κασέτα φίλτρου.
- Αφαιρέστε την ελαττωματική λυχνία και αντικαταστήστε τη με μια αντίστοιχη