Πέμπτη, 14 Ιουλίου 2016

ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΒΑΝΩΝΟι βάνες μπορούν να τοποθετηθούν σε οποιαδήποτε θέση (οριζόντια, κάθετα) υπό την προϋπόθεση ότι θα πρέπει να τοποθετούνται σε ορατό και προσβάσιμο σημείο και το άνοιγμα/κλείσιμο της βάνας μπορεί εύκολα να πραγματοποιηθεί.

Σε περίπτωση που δεν αναφέρεται κάτι άλλο, η βάνα κλείνει περιστρέφοντας τη λαβή δεξιόστροφα και ανοίγει περιστρέφοντας τη λαβή αριστερόστροφα.

Σε περίπτωση που δεν υπάρχει κάποια ένδειξη πάνω στη βάνα, δεν υπάρχει κατεύθυνση ροής.

Η εγκατάσταση πρέπει να είναι σχεδιασμένη και κατασκευασμένη για την αποφυγή πιέσεων που θα μπορούσαν να βλάψουν τη βάνα και να παρεμποδίσουν τη σωστή στεγανοποίηση και την καλή ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ.

Οι εργασίες εγκατάστασης πρέπει να γίνονται με τα κατάλληλα εργαλεία. Οι συσφίξεις πρέπει να είναι τέτοιες ώστε να τερματίζουν, χωρίς όμως να προκαλέσουν κάποια ζημιά στη βάνα ή σε οποιοδήποτε μέρος της.

Όταν ολοκληρωθεί η εγκατάσταση, είναι απαραίτητο να ελέγξετε και να επιβεβαιώσετε ότι οι συνδέσεις είναι στεγανές σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές και / ή την ισχύουσα νομοθεσία της εκάστοτε χώρας.

Οι βάνες δεν πρέπει να μένουν σε ενδιάμεση θέση (ανάμεσα στο ανοικτό και στο κλειστό) για μεγάλο χρονικό διάστημα, ώστε να αποφεύγονται πιθανές ζημιές στη στεγανοποίηση της σφαίρας της βάνας .

Σε περίπτωση που δεν έχει χρησιμοποιηθεί για αρκετό διάστημα η βάνα, μπορεί το άνοιγμα της να είναι δύσκολο και θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε μια πιο μακριά λαβή.

Για να διατηρήσετε τη βάνα και τα υλικά στεγανοποίησης σε καλή κατάσταση προτείνεται να τοποθετήσετε φίλτρο για τις ακαθαρσίες.