Τρίτη, 6 Σεπτεμβρίου 2016

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΟΥ TECHNOCOSMOS.GR ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ ErP

Η Οδηγία ErP (ΕΕ) 622/2012 που εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση και αφορά όλα τα προϊόντα που σχετίζονται με την ενέργεια («Energy related Products»), έχει ως στόχο την εξοικονόμηση ενέργειας και την
προστασία του περιβάλλοντος σε όλη την Ευρώπη με την κατάργηση των ενεργοβόρων συσκευών ξεπερασμένης τεχνολογίας. 

Μέχρι την τρίτη φάση υλοποίησης της Οδηγίας το έτος 2020, έχει υπολογιστεί

ότι θα γίνει εφικτή η εξοικονόμηση περίπου της μισής κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας των υδρολίπαντων κυκλοφορητών, συνολικά 23 τεραβατώρες ετησίως. Αυτό αντιστοιχεί σε μείωση των εκπομπών CO2 σε όλη την Ευρώπη κατά 11 εκατομμύρια τόνους ανά έτος.
Οι υδρολίπαντοι κυκλοφορητές και οι ηλεκτροκινητήρες των ελαιολίπαντων αντλιών υπόκεινται στην Οδηγία ErP.
Το 2009 η Επιτροπή της ΕΕ καθόρισε με δύο κανονισμούς τις ελάχιστες απαιτήσεις απόδοσης οι οποίες είναι αυστηρότερες από τις έως τότε ισχύουσες απαιτήσεις της κατηγορίας ενεργειακής απόδοσης A για τους υδρολίπαντους κυκλοφορητές (Δείκτης Ενεργειακής Απόδοσης ΕΕΙ), καθώς και από τις τότε απαιτήσεις της
υψηλότερης κατηγορίας EFF1 για τους ηλεκτροκινητήρες των αντλιών Inline. Οι κανονισμοί αυτοί είναι πλέον σε εφαρμογή.
Ο λόγος για την υιοθέτηση των νέων απαιτήσεων ελάχιστης απόδοσης για κυκλοφορητές, είναι η τεράστια κατανάλωση ενέργειας των συμβατικών κυκλοφορητών σταθερών στροφών και η μεγάλη δυνατότητα εξοικονόμησης που συνεπάγεται η ευρεία χρήση κυκλοφορητών υψηλής απόδοσης. 


Επεξήγηση της Οδηγίας για υδρολίπαντους κυκλοφορητές

Στάδιο 1:
Από 1/1/2013, για υδρολίπαντους αυτόνομους κυκλοφορητές καθορίστηκε η οριακή τιμή ΕΕΙ σε 0,27. Οι έως τότε αναγραφόμενες κλάσεις ενεργειακής απόδοσης (Α-G) δεν ισχύουν πλέον. Η ενεργειακή απόδοση των αντλιών είναι κατά κανόνα καλύτερη από ότι οι ελάχιστες απαιτήσεις της προηγούμενης κλάσης Α. Για το λόγο αυτό η σήμανση των κλάσεων ενεργειακής απόδοσης αντικαταστάθηκε από τη σήμανση του Δείκτη Ενεργειακής Απόδοσης (ΕΕΙ) πάνω στην αντλία.
Στάδιο 2:
Από τον Αύγουστο του 2015, η οριακή τιμή ΕΕΙ θα μειωθεί ακόμη μια φορά στο 0,23 και θα ισχύει από αυτήν την ημερομηνία τόσο για τους αυτόνομους υδρολίπαντους κυκλοφορητές όσο και για τους υδρολίπαντους κυκλοφορητές οι οποίοι θα ενσωματώνονται σε επίτοιχους λέβητες αερίου, αντλίες θερμότητας, λέβητες pellet, ξυλολέβητες, ξυλόσομπες, solar kit και για οποιοδήποτε άλλο σύστημα το οποίο θα περιλαμβάνει ενσωματωμένο κυκλοφορητή.
Στάδιο 3:
Στο τελευταίο στάδιο εφαρμογής δηλαδή από το 2020, οι προδιαγραφές θα ισχύουν επίσης και για την αντικατάσταση ενσωματωμένων κυκλοφορητών σε ήδη υπάρχοντα συστήματα θέρμανσης. Οι προδιαγραφές αφορούν όλους τους υδρολίπαντους κυκλοφορητές στους τομείς θέρμανσης και κλιματισμού. Από αυτό εξαιρούνται οι κυκλοφορητές νερού χρήσης.
Σε ποια ισχύ κυκλοφορητών αναφέρεται η Οδηγία;
Οι προδιαγραφές αφορούν όλους τους υδρολίπαντους κυκλοφορητές με υδραυλική ισχύ μεταξύ 1W και 2.500W που χρησιμοποιούνται τόσο σε συστήματα θέρμανσης όσο και κλιματισμού. Εξαιρούνται οι κυκλοφορητές νερού χρήσης οι οποίοι πρέπει απλώς να φέρουν την αντίστοιχη σήμανση.


Πώς επηρεάζονται οι κατασκευαστές, οι έμποροι, οι εγκαταστάτες και οι
καταναλωτές;

Oι κατασκευαστές των κυκλοφορητών θέρμανσης ανέλαβαν την ευθύνη και την υποχρέωση για την τροφοδοσία της Ευρωπαϊκής Αγοράς με προϊόντα ενεργειακής απόδοσης που πληρούν τις απαιτήσεις της Οδηγίας ErP. 
Από 1/1/2013 σταμάτησαν τη διάθεση συμβατικών κυκλοφορητών και κυκλοφορητών με την παλιά ενεργειακή σήμανση (A class), εντός της Ε.Ε.
Οι έμποροι φέρουν ευθύνη για τη σωστή ενημέρωση των εγκαταστατών και των τελικών χρηστών σχετικά με την τεχνολογία υψηλής απόδοσης που εναρμονίζεται με την Οδηγία ErP. Η πώληση κυκλοφορητών που δεν πληρούν τις απαιτήσεις, ενέχει τον κίνδυνο νομικών κυρώσεων.
Οι εγκαταστάτες θα πρέπει να γνωρίζουν τα οφέλη της χρήσης κυκλοφορητών υψηλής απόδοσης, να προμηθεύονται και να εγκαθιστούν κυκλοφορητές που πληρούν τις απαιτήσεις της Οδηγίας ErP.
Οι τελικοί χρήστες θα πρέπει να είναι ενήμεροι για την ποιότητα και την καταλληλότητα του
προϊόντος που αγοράζουν και να αναζητούν τις απαιτούμενες αναγραφόμενες ενδείξεις πάνω στους κυκλοφορητές και στις συσκευασίες τους. Η αγορά κυκλοφορητή που δεν πληροί την Οδηγία ErP μπορεί να οδηγήσει σε σπατάλη ενέργειας καθώς και σε χαμηλή βαθμολόγηση κατά την έκδοση του πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης του κτιρίου.