Τρίτη, 21 Μαρτίου 2017

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΩΛΗΝΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ PP VALSIR

Τοποθέτηση των σωλήνων ΡΡ

Οι συνδέσεις μεταξύ των σωλήνων PP είναι πολύ εύκολες. Κάθε σωλήνας εισάγεται μέσα στον άλλο. Η στεγανότητα κάθε σύνδεσης διασφαλίζεται με την παρουσία του διπλού ελαστικού δακτυλίου.
Στην τοποθέτηση των σωλήνων PP αν και πολύ απλή, οφείλονται να ακολουθούνται κάποιες τεχνικές, προκειμένου να διασφαλίζεται μια καλή και ασφαλής εγκατάσταση. Οι τεχνικές αυτές είναι:

α) Ο σωλήνας πρέπει να κόβεται με λεπτό πριόνι και με προσοχή,έτσι ώστε να εξασφαλίζεται μία κάθετη τομή. (Εικ. 1).
β) Τα άκρα του σωλήνα πρέπει να λειαίνονται με γωνία περίπου 15°, με τη χρήση κατάλληλου εργαλείου (Valsir Κωδ. 360 Εικ. 2) ή με τη χρήση λεπτής λίμας Εικ.3. 

Η τελική επιφάνεια πρέπει να είναι λεία, έτσι ώστε να αποφευχθεί η καταστροφή του στεγανωτικού δακτυλίου κατά τη σύνδεση των σωλήνων.
 

γ) Οι άκρες των εξαρτημάτων δεν πρέπει να κόβονται. (Εικ. 4).
δ) Βεβαιωθείτε ότι η εσωτερική επιφάνεια του σημείου σύνδεσης και το λαστιχένιο στεγανωτικό, καθώς και οι άκρες του σωλήνα ή του εξαρτήματος που πρόκειται να συνδεθεί είναι καθαρές.
Τοποθετήστε στο εξάρτημα ή το σωλήνα πριν τη σύνδεση το κατάλληλο λιπαντικό ή σε περίπτωση που δεν είναι διαθέσιμο χρησιμοποιήστε απλό σαπουνόνερο. Μην χρησιμοποιείτε λάδι ή γράσο (Εικ.5).


ε) Οι σωληνώσεις πρέπει να εισάγονται μέσα στο ανάλογο ποτήρι έως το σωστό βάθος, έτσι ώστε να απορροφώνται ενδεχόμενες συστολοδιαστολές. Εάν ο σωλήνας δεν εισαχθεί αρκετά μπορεί με τον χρόνο να παρουσιάσει διαρροές (Εικ. 6). Εάν από την άλλη πλευρά τοποθετηθεί έως το τέλος της διαδρομής, δεν θα επιτρέπει την απορρόφηση των συστολοδιαστολών (Εικ. 6).
ζ) Ο σωληνώσεις πρέπει να είναι ευθύγραμμες, σε αντίθετη περίπτωση μπορεί να παρουσιαστούν διαρροές στις συνδέσεις (Εικ.7).
η) Προτείνεται η κάλυψη των συνδέσεων, έτσι ώστε να μην προκληθεί ζημιά από τσιμέντο ή άλλα υλικά που μπορεί να εισέλθουν και να καταστρέψουν τον ελαστικό δακτύλιο (Εικ. 8)
Για μικρά εσωτερικά τμήματα αποχέτευσης σε λουτρά και κουζίνες, οι σωλήνες μπορούν να θαφτούν κατ’ ευθείαν μέσα στο τσιμέντο (Εικ. 9).
 

Σε σωληνώσεις που το προς μεταφορά υγρό έχει υψηλές θερμοκρασίες, θα πρέπει οι συνδέσεις να καλύπτονται πρώτα από χαρτί πριν θαφτούν μέσα στο τσιμέντο, έτσι ώστε να μην εμποδίζονται οι συστολοδιαστολές (Εικ. 10).