Παρασκευή, 9 Μαρτίου 2018

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΟΛΥΣΤΡΩΜΑΤΙΚΟΥ ΣΩΛΗΝΑ


  • Κόβετε τον πολυστρωματικό σωλήνα κατακόρυφα ως προς τον άξονά του φροντίζοντας να αφαιρέσετε ενδεχόμενα γρέζια και/ή υπολειμματικά ρινίσματα.
  • Βαθμονομείτε το σωλήνα για να διορθώσετε ενδεχόμενες αποκλίσεις κυκλικότητας με ένα εργαλείο χωρίς λεπίδες ή κοπτικά για να μην τον καταστρέψετε στο πλαστικό τμήμα με κοπές που θα μπορούσαν να διακυβεύσουν τη στεγανότητα (Βαθμονομητής κωδ.498).
  • Περνάτε γράσο ή ανάλογο λιπαντικό συμβατό με πόσιμο νερό στο στόμιο του σωλήνα για να διευκολυνθεί η σύνδεση των o-rings και για την εξασφάλιση ενός αποτελεσματικού βαθμού ελαστικότητας των ίδιων.
  • Φορέστε το παξιμάδι στο σωλήνα.
  • Φορέστε τον κώνο στο σωλήνα.
  • Φορέστε το σωλήνα στο ρακόρ μέχρι το μηχανικό στοπ.
  • Σφίγγετε το παξιμάδι με το χέρι όσο καθίσταται δυνατό οπότε σφίγγετε περισσότερο με ένα ενδεδειγμένο κλειδί βάσει του πίνακα.
Για το σχεδιασμό, την εγκατάσταση, τη δοκιμασία και την άψογη διαχείριση εγκαταστάσεων ύδρευσης, θέρμανσης και υγιεινής παραπέμπουμε στην τήρηση των ισχυόντων διατάξεων του προτύπου: UNI EN 806 : 2008 και UNI 9182 : 201