Πέμπτη, 1 Μαρτίου 2018

ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ HARRIS BRIDGIT ®

HARRIS STAY SAFE BRIDGIT® 

ΚΟΛΛΗΣΗ ΧΩΡΙΣ ΜΟΛΥΒΔΟ

ΠΡΟΣΟΧΗ: ΠΡΟΦΥΛΑΞΤΕ τον εαυτό σας και τους άλλους. 
Διαβάστε προσεχτικά τις παρακάτω πληροφορίες.
ΟΙ ΚΑΠΝΟΙ ΚΑΙ ΤΑ ΑΕΡΙΑ μπορούν να είναι επικίνδυνα για την υγεία σας.
Η ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ (ΥΠΕΡΥΘΡΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ) από φλόγα ή καυτό μέταλλο μπορεί να βλάψει τα μάτια σας.
Πριν τη χρήση, διαβάστε και κατανοήστε τις οδηγίες του κατασκευαστή, τα Τεχνικά Έγγραφα Ασφάλειας και τα έγγραφα ασφάλειας του εργοδότη σας.
Απομακρύνετε το κεφάλι σας από τους καπνούς.
Να εργάζεστε σε καλά αεριζόμενο χώρο ώστε να απομακρύνονται οι καπνοί και τα αέρια και να μην τα εισπνέετε.
Να φοράτε τα κατάλληλα μέσα προστασίας για τα μάτια, τα αυτιά και το σώμα σας.

  ΧΗΜΙΚΗ ΣΥΣΤΑΣΗ:

 Άργυρος 0,05 % - 0,15 %
Νικέλιο 0,15 % - 0,25 %
Χαλκός 2,50 % - 3,50 %
Αντιμόνιο 4,50 % - 5,50 %
Κασσίτερος Υπόλοιπο

ΔΕΝ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΚΑΔΜΙΟ

 ΦΥΣΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ:

Σημείο Πήξης 238° C (460° F)
Σημείο Τήξης 332° C (630° F)
Χρώμα Γυαλιστερό Ασημένιο
Επιμήκυνση 48 %
Αντοχή Εφελκυσμού 6600 – 7400 psi

 

 ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ

Η κόλληση Stay Safe Bridgit δημιουργήθηκε ειδικά ώστε να είναι η αμόλυβδη κόλληση που θα αντικαταστήσει τις κολλήσεις που αποτελούνται από 50/50 κασσίτερο-μόλυβδο. Η Bridgit
είναι  πολύ  εύπλαστη  γεγονός  που  διευκολύνει  τους  χρήστες  που  επιθυμούν  να  γεμίσουν συνδέσμους  που  δεν  εφάπτονται  τέλεια.  Ταυτόχρονα  η  κόλληση  Bridgit  έχει  την  ιδιότητα να ρέει εύκολα μέσα σε λεπτές σχισμές όταν οι σύνδεσμοι έχουν θερμανθεί πάνω από το σημείο τήξης της. Η Stay Safe Bridgit είναι ένα κράμα που ικανοποιεί όλους τους κανονισμούς ασφάλειας που αφορούν στο πόσιμο νερό.

 ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΜΟΡΦΕΣ
Σε μορφή στρογγυλού σύρματος τυλιγμένου σε καρούλι. Κάθε κουτί περιέχει 50 καρούλια.
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ
Μπορεί να χρησιμοποιηθεί με το καθαριστικό σε μορφή αλοιφής,  BRIDGIT  PASTE FLUX.