Πέμπτη, 22 Μαρτίου 2018

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΙΟΥ MAPP GAS


Να χρησιμοποιείται μόνο με εργαλεία/ δαυλούς σχεδιασμένα για αέριο MAPP®.

Να μη χρησιμοποιείται ποτέ με συνήθεις συσκευές προπανίου, όπως φανάρια, θερμάστρες,

δαυλοί κλπ. Να χρησιμοποιείται μόνο με δαυλούς σχεδιασμένους για αέριο  MAPP®.

ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ/ ΕΚΡΗΞΗΣ

Περιέχει αρκετό αέριο για να προξενήσει πυρκαγιά, έκρηξη και εγκαύματα. Για να μειωθεί ο κίνδυνος διαρροής, πυρκαγιάς ή έκρηξης:

ΠΡΟ ΧΡΗΣΗΣ,

1. Ελέγξτε τις βαλβίδες του κυλίνδρου και του εργαλείου/ δαυλού.

Να μη χρησιμοποιείται ποτέ εάν οι βαλβίδες είναι φθαρμένες ή απουσιάζουν.

Να απορριφθεί ο κύλινδρος εάν υπάρχει βρωμιά ή σκουριά στην περιοχή της βάνας.

2. Το εργαλείο/ δαυλός να είναι σε κλειστή θέση.

3. Κρατείστε τον κύλινδρο σε όρθια θέση, κατά τη διάρκεια της σύνδεσης του εργαλείου/

δαυλού.

4. Η σύνδεση της συσκευής του εργαλείου να γίνεται σε εξωτερικούς χώρους μακριά από

ηλεκτρικά φανάρια, φλόγες, σπίθες ή άλλες πηγές ανάφλεξης. Μπορούν να αναφλέξουν το

διαφεύγον αέριο.

5. Βιδώστε και σφίξτε το εργαλείο/ δαυλό με τα χέρια.

 Μη χρησιμοποιείτε εργαλεία για να σφίξετε, η υπερβολική πίεση μπορεί να βλάψει τις βαλβίδες.

6. Ελέγξτε για πιθανές διαρροές. Βάλτε σαπουνόνερο στις συνδέσεις. Κοιτάξτε εάν δημιουργούνται φυσαλίδες.

Ακούστε εάν υπάρχει σφύριγμα από διαρρέον αέριο. Αγγίξτε για να αισθανθείτε εάν η επιφάνεια είναι υπερβολικά κρύα.

Μυρίστε για οσμή κλούβιου αυγού.

Μην το χρησιμοποιήσετε εάν υπάρχει διαρροή.

7. Διαβάστε κι ακολουθείστε τις οδηγίες του εργαλείου/ δαυλού.

ΚΑΤΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ

1. Κρατείστε τον κύλινδρο σε όρθια θέση για να αποφύγετε ακανόνιστη ροή φλόγας και

πετάγματα αυτής.

Ποτέ να μην ρίχνετε ή να πετάτε τον κύλινδρο.

2. Εάν το εργαλείο/ δαυλός εκτινάσσει φλόγα ή ανάβει με ακανόνιστη φλόγα, γυρίστε αμέσως τον κύλινδρο σε όρθια θέση και κλείστε το εργαλείο.

 Αερίστε το χώρο για να φύγει το άκαυστο αέριο. Ανοίξτε αργά το εργαλείο. Αφού ακουστεί ένα ελαφρύ σφύριγμα, ανάψτε εκ νέου.

3. Μην το χρησιμοποιείτε κοντά σε ηλεκτρικά φανάρια, φλόγες, σπίθες ή άλλες πιθανές πηγές ανάφλεξης. Μπορούν να προκαλέσουν ανάφλεξη του διαφεύγοντος αερίου.

ΜΕΤΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ

1. Κλείστε τη βαλβίδα της συσκευής εργαλείου. Αφήστε την να κρυώσει.

2. Αφαιρέστε τον κύλινδρο όταν δεν τον χρησιμοποιείτε.

3. Η αποσύνδεση του εργαλείου να γίνεται σε εξωτερικούς χώρους μακριά από ηλεκτρικά

φανάρια, φλόγες, σπίθες ή άλλες πηγές ανάφλεξης. Μπορούν να αναφλέξουν το διαφεύγον

αέριο.

4. Επανατοποθετείστε το πώμα στον κύλινδρο για να διατηρείται η βάνα καθαρή.

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ

1. Εγκαταλείψτε άμεσα  το χώρο. Καλέστε σε βοήθεια.

2. Αφήστε τον κύλινδρο να καεί εξολοκλήρου.

ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΜΟΝΟΞΕΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ

Η καύση αερίου MAPP® δημιουργεί μονοξείδιο του άνθρακα (CO). Το CO είναι αόρατο, άοσμο και θανατηφόρο. Η καύση προπανίου σε μικρούς κλειστούς χώρους είναι επικίνδυνη.

1. Να χρησιμοποιείται μόνο σε καλά αεριζόμενους χώρους. Εάν νοιώσετε πονοκέφαλο, ζαλάδα ή ναυτία, κλείστε τη μονάδα και αναπνεύστε φρέσκο αέρα γρήγορα.

2. Να μην χρησιμοποιείται ποτέ όταν κοιμούνται άνθρωποι στο χώρο.

3. Ακολουθείστε τις οδηγίες χρήσης της συσκευής.

ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

1. Να φυλάσσεται μακριά από παιδιά.

2. Να μην εκτίθεται ο κύλινδρος  σε θερμότητα, σπίθες ή φλόγα. Να προφυλάσσεται από την άμεση ηλιακή ακτινοβολία. Να μη φυλάσσεται σε θερμοκρασίες μεγαλύτερες των 50°C.

3. Να μην αποθηκεύεται σε χώρους κατοικίας.

4. Απαγορεύεται η αναγόμωση του παρόντος κυλίνδρου.

 Η αναγόμωση μπορεί να προκαλέσει έκρηξη. Η αναγόμωση κι η μεταφορά ξαναγεμισμένων κυλίνδρων διώκεται ποινικά.

6. Να μη μεταφέρεται μέσα σε αποσκευές, ούτε με τραίνο ή αεροπλάνο.

7. Να απορρίπτεται σε ασφαλή χώρο ή σε κέντρα ανακύκλωσης.

Να μην τοποθετείται σε φωτιά ή κλίβανο. Να μην  τρυπιέται. Κατά τη χρήση του κυλίνδρου,

απαγορεύεται το κάπνισμα.

Το MAPP® είναι κατοχυρωμένο εμπορικό σήμα της BOC Group, Inc.

ΜΟΝΤΕΛΟ MT-1/CGA 600

Κατασκευάζεται στις Η.Π.Α.

VICTOR EQUIPMENT COMPANY

DENTON, TX 76205

44% Μεθυλακετυλένιο-προπαδιένιο

C.A.S No. 59355-75-8

56% Υγροποιημένο Αέριο Πετρελαίου

C.A.S No. 68476-85-7

ΟΝΟΜΑΣΙΑ: Μείγμα υγροποιημένου αερίου πετρελαίου και Μεθυλακετυλενίου-προπαδιενίου, σταθεροποιημένο.

UN 1060

0916-0009

DOT-SP 6686 NRC 188/235 M1003